Európska výskumná rada: Brzdí nás byrokracia

foto: Nemecký vedec Harald zur Hausen. On a ďalší dvaja francúzski vedci získali 6. októbra 2008 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu. zdroj: TASR

Helga Nowotny, ktorú minulý mesiac vymenovali za predsedkyňu Európskej výskumnej rady (EVR) žiada, aby bola táto inštitúcia autonómnou a stálou súčasťou vedeckej obce EÚ. Varovala pritom, že činnosť rady brzdí bruselská byrokracia.

V príhovore pred Výborom Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) tento týždeň povedala, že pôvodná štruktúra Európskej výskumnej rady obsahuje veľmi veľa chýb. To podľa nej viedlo k „neľahkému vzťahu“ medzi vedeckými a administratívnymi zložkami agentúry a k problémom medzi EVR a výskumným riaditeľstvom Komisie.

„Musím byť veľmi priama a úprimná- tá jazda nebola taká hladká ako sme dúfali. Ale v detských rokoch sa dajú očakávať problémy s rastom zubov,“ povedala Nowotny. Snahu o premenu EVR na výkonnú agentúru opísala ako „prevažne bolestivú“ a narážajúcu na byrokratický étos Európskej komisie.

„Hoci povinnosť skladať účty a kontrola sú nevyhnutné, máme tu stret kultúr,“ uviedla a obhajovala odklon od „kultúry kontrol ku kultúre dôvery“.

„Táto ménage à trois nebola vždy ľahkým vzťahom,“ povedala Nowotny členom Parlamentu a dodala, že je rozhodnutá implementovať nezávislú správu, ktorá bola publikovaná minulý rok. Tá Európsku výskumnú radu vyzýva, aby zlúčila posty generálneho tajomníka a riaditeľa do jednej úlohy a tú zverila renomovanému vedcovi so skúsenosťami vo verejnej správe.

„Úporne sa snažíme integrovať vedecké a správne kultúry, a teraz sme práve v procese výberu riaditeľa pre výkonnú agentúru,“ povedala Nowotny. Ďalším krokom bude nové zadefinovanie vzťahu medzi výkonnou agentúrou, vedeckou radou a Komisiou,“ povedala.     

„Dúfam, že EVR sa stane stálou inštitúciou a radi by sme podstatne vyšší rozpočet,“ povedala Nowotny poslancom Parlamentu. Dodala tiež, že Lisabonská zmluva ponúka možnosť vytvoriť pre Európsku výskumnú radu jedinečný status, ktorá by jej pomohla splniť jej cieľ- tým je dramatický nárast výskumu v Európe.

„Úspešný príbeh“ i napriek prekážkam

Nowotna opísala EVR ako príbeh úspechu a povedala, že prijatie zo strany vedeckej obce bolo veľmi pozitívne. Práca agentúry, spočívajúca v ponúkaní nezávislosti mladým výskumníkom v rannom štádiu pomôže vyriešiť dlhotrvajúci problém, ktorým je odchod európskych vedcov do Spojených štátov, povedala Nowotna poslancom.

„Chceme si udržať tých najlepších, repatriovať a spraviť z Európy atraktívne miesto pre robenie výskumu,“ povedala.

Predsedkyňa EVR tiež obhajovala zameranie agentúry na „hraničný výskum“, nazývaný tiež aj základný výskum. História vedy je podľa nej plná príkladov, kedy skúmanie neznámeho prinieslo nečakané výsledky. Toto si však vyžaduje, aby byrokrati verili popredným vedcom.

Byrokracia založená na nedôvere

Vedúci autor minuloročnej správy o EVR Ives Meny povedal, že bol pôvodne voči štruktúram agentúry skeptický, ale namiesto toho sa tento orgán ukázal byť veľkým úspechom.

„Je to rozhodne diamant na korune vo výskumnej oblasti sponzorovanej Európskou úniou. Ak sa podarí niektoré veci zlepšiť, mohli by slúžiť ako majáky pre ďalšie podobné orgány prevádzkované Európskou úniou,“ povedal.

Meny však zdôraznil svoju frustráciu vychádzajúcu z „hlúpych“ byrokratických pravidiel uplatňovaných voči výskumníkom a recenzentom.  Dodal tiež, že nový riaditeľ agentúry, ktorý má byť vymenovaný tento rok, bude musieť mať silnú povahu, „lebo boj s inštitúciami EÚ bude silný“. Väčšina z týchto stretov pritom podľa neho vyvstáva kvôli finančným reguláciám, ktoré sú založené na nedôvere. „Existuje tam kultúra kontroly a auditu,“ povedal a tvrdí, že vedci sa odmietajú uchádzať o fondy, lebo systém je príliš „absurdný“. Pokiaľ sa nepodarí vyriešiť problém nadmernej byrokratickej záťaže, snaha o vyrovnanie síl Európskej výskumnej rady voči Národnej vedeckej nadácii (NSF) v Spojených štátoch bude neúspešná. „Ak bude výkonná agentúra iba služobníkom rozsiahlej byrokracie, zabudnite na to- nestane sa uznávanou výskumnou organizáciou,“ varoval.

Na júl  2011 je pritom naplánovaná ďalšia správa, ktorá má ukázať, či sa podarilo vyriešiť štrukturálne chyby.

Postoje

Riaditeľ výkonnej agentúry EVR Jack Metthey povedal, že agentúra je vedená efektívne a na svoj chod minula len 3,5 percent svojho rozpočtu- čo jej umožní presunúť viac do výskumu. Všetky grantové prostriedky sa tiež vyplácajú načas, čo výskumníci privítali.

Metthey dodal, že aj keď EVR zamietne žiadosti, vedcov často dotujú národné výskumné agentúry. „Už desať členských štátov EÚ preberá prácu uskutočnenú EVR. Keď nájdeme výnimočných ľudí, ale ich nemôžeme financovať, krajiny ponúknu financovanie na národnej úrovni,“ povedal.

Riaditeľ zároveň uviedol, že nová eurokomisárka pre výskum Máire Geoghegan- Quinn sa o EVR vo veľkom zaujíma a podporuje zmeny, ktoré sú naplánované na tento rok.

Grécky poslanec za ľudovcov Ioannis Tsoukalas povedal, že EÚ by klamala samú seba, ak by sa domnievala, že EVR je blízko tomu, aby mohla konkurovať Národnej vedeckej nadácii v Spojených štátoch. „Dominovali sme vede 400 rokov, ale posledných 50 rokov hráme druhé husle,“ povedal. Dodal, že EÚ a USA by mohla predbehnúť India, a bruselská byrokracia tomu nepomáha. „Výskumníci by nemali byť zviazaní byrokraciou v tej miere ako sú. Výskumníci sú niekedy prezentovaní ako podvodníci, čo si nemyslím, že je spravodlivé,“ povedal.