Európske firmy zvyšujú investície do výskumu napriek kríze

zdroj europa.eu

Firmy považujú investície do vývoja napriek kríze za kľúčový faktor ich budúceho rastu. Najviac investícií plánujú firmy z IT sektora, v ktorom by ich rast mal dosiahnuť až 11 % ročne.

„Pozitívny trend pre firemné investície do vývoja je kľúčový z pohľadu európskej konkurencieschopnosti,“ povedala Máire Geoghegan-Quinnová, eurokomisárka pre vedu, výskum a inovácie.

„Tieto spoločnosti sú hlavným motorom v pretváraní európskej ekonomiky na vedomostnú a inteligentnú. Náš budúci výskumný a inovačný program Horizont 2020 poskytne ďalší stimul pre inovatívne podniky,“ vyhlásila komisárka.

Z podporných politík hodnotia podnikatelia najkladnejšie fiškálne stimuly, národné granty, európsku finančnú pomoc a verejno-súkromné partnerstvá. Naopak najväčšie rezervy má Európa v ochrane duševného vlastníctva.  

Firmy podľa prieskumu vyhľadávajú rôzne mechanizmy, cez ktoré si môžu vymieňať znalosti a skúsenosti s inými firmami, ako aj s verejnými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami. Tieto majú vplyv na rast inovácií. Najviac pritom uprednostňujú spoluprácu na báze licencií alebo dohôd o spolupráci.

Prieskum uskutočnilo Spoločné výskumné centrum (JRC) na vzorke 187 prevažne väčších firiem.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.