Európske inovatívne programy

Krátka správa

Komisia rozhodla, že nové spoločné technologické iniciatívy (JTI) sa budú zameriavať v prvom rade na štyri kľúčové oblasti: miniaturizácia technológií, “neviditeľné” počítače, inovatívna medicína a “zelené” letectvo. Toto rozhodnutie prichádza ako odpoveď na hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí JTI schválili a tak im už po právnej stránke nič nestojí v ceste.

Program ARTEMIS sa zaoberá inováciami v oblasti tzv. neviditeľných počítačov. Ide o počítače, ktoré sú zabudované v strojoch a prístrojoch od áut, lietadiel a telefónov, od energetických sietí a fabrík až po umývačky a televízory. Odborníci predpovedajú, že do roku 2010 vzrastie počet prístrojov s takýmto počítačom na vyše 16 miliárd a o ďalších 10 rokov ich bude už vyše 40 miliárd. Už o dva roky budú “neviditeľné” počítače predstavovať 30-40% hodnoty celého výrobku: v bežnej spotrebnej elektronike to bude 41%, v telekomunikáciách 37%, v automobilovom priemysle 36% a v zdravotníckych prístrojoch 33%. ARTEMIS teda môže v konečnom dôsledku podporiť európsku ekonomiku v dôležitom a perspektívnom sektore a priniesť jej v najbližších 10 rokoch vyše 100 miliárd eur.

Program ENIAC sa zasa zameria na vysokú úroveň miniaturizácie, ktorú si vyžaduje ďalšia generácia elektronických komponentov založených na nanotechnológiách. Týmto programom chce Komisia využiť zvyšujúci sa priemyselný a obchodný potenciál nanoelektroniky a získať väčší podiel z asi 200 miliárd eur, čo je dnešná hodnota tohto trhu. Prinesie to nové aplikácie do komunikačných a počítačových technológií, dopravy, zdravotníctva, riadenia energetiky a životného prostredia, bezpečnosti a zábavy.

V prípade oboch programov sa predpokladá, že spolovice budú financované zo súkromných zdrojov. Členské štáty by mali prispieť sumou 1,7 mld. eur a zvyšok, skoro 0,5 mld. eur, poskytne Európska komisia.

Iniciatíva pre inovatívnu medicínu bude podporovať rozvoj nových znalostí, nástrojov a metód pre nachádzanie rýchlejších, lepších a bezpečnejších medicínskych metód. V konečnom dôsledku by tak malo dôjsť k posilneniu európskej konkurencieschopnosti v oblasti biomedicíny. V priebehu siedmich rokov budú investované dve miliardy eur. Z toho jednou miliardou prispeje Európska únia, aby podporila verejných výskum a malé podniky, zvyšok bude príspevok súkromného sektora.

Napokon program “Čisté nebo” by mal zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho leteckého priemyslu tým, že predstaví technológie umožňujúce prevádzkovať leteckú dopravu šetrnejšie k životnému prostrediu. Prakticky to bude znamenať zníženie miery tvorby emisií a hluku. Z rozpočtu EÚ už bolo na tento program vyčlenených 800 mil. eur. Ďalších 800 miliónov by mali poskytnúť ostatní účastníci, predovšetkým súkromné firmy v leteckom priemysle a ich dodávatelia.