Európske univerzity kritizujú návrh na založenie EIT

 

Pozadie

Vo februári 2006 prezentovala Komisia svoj plán založenia Európskeho technologického inštitútu (EIT) do roku 2009.

Európska rada podporila na jar 2006 založenie EIT vo forme siete existujúcich inštitúcií a prehliadla možnosť založenia EIT na novej alebo samostatne existujúcej vysokej škole.

Otázky

Podľa súčasného návrhu Komisie by EIT pozostával zo znalostných spoločností, ktoré by spájali katedry univerzít, spoločností a výskumných inštitútov za účelon výskumu a inovácií aktivít v interdisciplinárnych strategických odvetviach.

Tieto oddelenia a ich zamestnanci budú súčasťou EIT na 10-15 rokov a v tomto období prestanú byť členmi svojich domovských organizácií. Univerzity, spoločnosti a výskumné centrá nebudú teda členmi EIT ako celky. Členom EIT budú len presne stanovené tie oddelenia a ich pracovníci, ktorí sa venujú výskumu a vývoju, inováciám alebo vzdelávaniu.

Pozície

Asociácia európskych univerzít (EUA), ktorá reprezentuje viac ako 700 univerzít a ďalšie inštitúcie poskytujúce na území EÚ vyššie vzdelanie, hovorí, že navrhovaná štruktúra EIT je „zlým mechanizmom na dosiahnutie sieľov stanovených pre EIT“.

V jednomyseľne prijatom stanovisku EUA ku komuniké o EIT, ktoré vydala Komisia sa tvrdí, že definovaný „modus operandi“ týchto komunít „nedosiahne zamýšľaný synergický efekt, ale skôr prispeje k inštitucionálnej a intelektuálnej fragmentácii európskych univerzít v čase, keď sú silné, autonómne a zodpovedné inštitúcie kľúčové, ak majú plniť svoju funkciu miesta, kde sa stretáva vzdelanie, výskum a inovácie”.

Podľa Ligy európskych výskumných univerzít (Leru) modely navrhnuté pre EIT „pôsobia proti súťaži, nebudú schopné zabezpečiť žiadúce krátkodobé a dlhodobé benefity, sú obmedzené, nevynaliezavé a pochybnej udržateľnosti“.

V stanovisku univerzít Coimbra Group, združenia európskych multidisciplinárnych univerzít, sa píše, že „je diskutabilné, či založenie EIT priamo prospeje vytvoreniu znalostnej ekonomiky a naplneniu Lisabonskej stratégie“. Tieto univerizty zastávajú názor, že „účel pripísaný potenciálu EIT sa dá lepšie dosiahnuť cez Európsku výskumnú radu“.

Nasledujúce kroky

  • Do júla by mala Komisia prezentovať detailný návrh spôsobu, akým by mala v praxi fungovať „sieť EIT“.
  • Očakáva sa, že EIT vznikne do roku 2009.