Európski a americkí vedci budú monitorovať jadrové zbrane

Hlavné vedecké inštitúcie na oboch brehoch Atlantiku budú úzko spolupracovať na podpore technológií v oblasti zabezpečenia, bezpečnosti a udržateľnosti jadrovej energetiky. Toto je jeden z cieľov dohody, ktorú 28. októbra podpísali Spoločné výskumné centrum EÚ (JRC) a Americká asociácia pre vedecký pokrok (AAAS).

Dohoda výskumných organizácií pokrýva širokú škálu tém, i tak sú však vedecké aktivity spojené s overovaním jadrových aktivít označené za tému, kde sa vyžaduje „okamžitá spolupráca“.

Spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky a jadrových zbrojných technológií budú spoločne monitorovať európsky Inštitút pre transuránové častice a americké Vedecké centrum AAAS. Vypracujú a pravidelné aktualizujú správu o jadrových aktivitách vo svete. Okrem toho budú organizovať tematické semináre a pracovné stretnutia.

Intenzívnejšia spolupráca a lepšie nástroje pre monitoring jadrového paliva sú nevyhnutné, pokiaľ ide o šírenie technológií jadrovej energetiky bez toho, aby sa použili pri výrobe zbraní a v zbrojnom výskume, uvádzajú obe inštitúcie v memorande o porozumení.

Medzinárodné bezpečnostné prostredie sa odkláňa „od bilaterálnej americko-ruskej zbrojnej kontroly z minulosti“, čo si vyžaduje zdokonalenie monitorovacích nástrojov. Téma nešírenia jadrových zbraní a zbrojných jadrových technológií si vyžaduje „širší multilaterálny prístup“.

Dohoda o vedeckej spolupráci sa podpísala na obdobie 3 rokov. Zmluvné strany sú viazané mlčanlivosťou vo vymedzených oblastiach po dobu 5 rokov od vypršania platnosti zmluvy.

Posilnenie „vedeckej diplomacie“

Vedecké organizácie chcú v rámci dohody zvýšiť povedomie a pochopenie verejnosti o vede, posilniť medzinárodnú spoluprácu a presadzovať viac príležitostí pre ženy na poli R&D.

„Vedecká diplomacia“ by tiež mohla pomôcť vytvárať lepšie medzinárodné vzťahy. Veda dokáže pre svoje poznatky a nestrannosť pomôcť prijímať správne politické rozhodnutia.

Vedeckú diplomaciu ako dôležitý prvok zahraničnej politiky formálne podporuje Centrum pre vedeckú diplomaciu, ktoré zriadila americká AAAS.

Vydavateľ najvyššie hodnoteného odborného časopisu „Science“, spoločnosť Leshner, tvrdí, že USA a EÚ by mali pomôcť pri vytváraní globálnych vedeckých štandardov. Súčasne však dopĺňa, že by bolo arogantné si namýšľať, že západní vedci sa nemôžu nič naučiť od svojich kolegov v rozvíjajúcich sa krajinách. Výročná správa JRC konštatuje, že najviac publikácií vydávajú európski vedci, ale rapídne rastie i počet štúdií ázijských vedcov. Globálnymi vedeckými lídrami zostávajú EÚ a USA, ale konkurencia rastie.