Európsky cloud pre otvorenú vedu sprevádzajú veľké očakávania

jednotný digitálny trh, dsm, telekomunikácie

(zdroj: Európska komisia)

Utorňajšia Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu odhadla investície do spoločného vedeckého úložiska na 6,7 miliardy eur. Z programu Horizont 2020 získa iniciatíva 2 miliardy, ďalších 4,7 miliardy zabezpečia verejné a súkromné investície.

Eurokomisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas povedal, že Komisiu vedie snaha „dovoliť miliónom výskumných pracovníkov zdieľať a analyzovať výskumné údaje v dôveryhodnom prostredí naprieč technológiami, disciplínami a krajinami“.

Spoločné skladovanie veľkého množstva údajov a ich sprístupnenie umožní znížiť náklady a zvýšiť efektivitu a prepojenosť vedeckého výskumu. Cieľom je podobne ako v iných prípadoch konkurencieschopnosť Európy.

Odomykanie dát

„Väčšina vedeckých údajov je dnes uzamknutá v literatúre, v odborných článkoch. Musíme ich odomknúť,“ vyhlásil Moedas. Veda je podľa neho o spolupráci a o „surovom materiáli“, ktorým sú práve dáta.

O tom, že sa začne budovať celoeurópske vedecké úložisko na cloude, sa začalo nahlas hovoriť po májovom zverejnení stratégie pre jednotný digitálny trh EÚ (Digital Single Market/DSM). V júni 2015 na bruselskej konferencii A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation Moedas avizoval, že výraznejší posun očakáva už v horizonte jedného roku. Dodal, že bude potrebné vyriešiť nastavenie štandardov pre správu, interoperabilitu a vôbec kvalitu vedeckých dát.

Európska exekutíva chápe cloud ako kombináciu troch prvkov: dátových infraštruktúr, ktoré údaje uchovávajú a riadia, širokopásmových sietí a vysokovýkonných počítačov. Zlepšovať by sa mali súčasne všetky tri zložky.

Po zjednotení súčasných vedeckých úložísk by sa dáta z nich mali „otvoriť“ pre celú vedeckú obec. Stane sa tak v roku 2017 a týka sa to tých údajov, ktoré pochádzajú z projektov financovaných prostredníctvom Horizontu 2020. Ďalší rok sa spustí hlavná iniciatíva na urýchlenie počiatočného rozvoja kvantovej technológie. Tá umožní ďalšie spracovanie veľkého množstva dát.

Do roku 2020 plánuje Komisia nasadenie dvoch prototypov superpočítačov, pričom jeden z nich by sa mal zradiť medzi 3 najvýkonnejšie na svete.

Ohlásenie Európskej iniciatívy v oblasti cloud computingu dostalo formu oznámenia Európskej komisie (COM(2016) 178 final). Eurokomisári ju prezentovali spoločne s plánom zmobilizovať 50 miliárd eur na digitalizáciu priemyslu.

Čítajte viac: Priemysel 4.0 dostáva konkrétnejšie obrysy