Európsky patentový úrad a Google sa dohodli na prekladoch

Podľa dohody, o ktorej sa hovorilo už od novembra 2010 bude EPO využívať technológiu Google Translate na svojej stránke v rámci ponuky prekladov patentov do 28 európskych jazykov, ako aj čínštiny, japončiny, kórejčiny a ruštiny.

Už na začiatku tohto mesiaca, po rokoch neúspešných pokusov a rokovaní, sa ministri 25 členských štátov dohodli na tom, že budú pokračovať vo vyvíjaní spoločného systému patentovania. Oficiálnymi jazykmi budú pritom angličtina, francúzština a nemčina- teda tri pracovné jazyky EPO. Španielsko a Taliansko sa k spoločnému patentu nepridali práve kvôli dôvodu, že ich jazyky neboli zahrnuté medzi oficiálne. Vďaka Lisabonskej zmluve, ktorá zaviedla aj mechanizmus takzvanej zúženej spolupráce však rokovania po tomto rozhodnutí neuviazli na mŕtvom bode, keďže daný mechanizmus umožňuje skupine členských štátov- minimálne deviatich- pokračovať v harmonizácii svojich pravidiel aj v prípade, že ostatné krajiny si podobný krok neželajú. Tie sa však môžu po zmene názoru kedykoľvek pridať.

Predseda EPO Benoît Battistelli povedal, že nový nástroj prekladu je ďalším krokom k tomu ako zlepšiť inovácie v Európe a umožniť európskym podnikom súťažiť s konkurentami pri vyrovnaných podmienkach. Patentovanie v EÚ bolo totiž doposiaľ oveľa drahšie ako v iných krajinách, vrátane Spojených štátov a Japonska. Náklady zvyšovala najmä povinnosť prekladu patentu do všetkých oficiálnych jazykov Únie.

Hoci však automatické počítačové preklady poskytnú okamžitý prístup k informáciám o existujúcom patente v požadovanom jazyku, tieto nebudú mať žiadnu právnu záväznosť a budú určené len na výskumné a informatívne účely.

Google bude skenovať všetky patenty

Podľa dohody medzi oboma aktérmi poskytne patentový úrad spoločnosti Google prístup ku všetkým svojim prekladom patentov, čím internetovému gigantovi pomôže zefektívniť jeho počítačom vytvorenú technológiu prekladu najmä vzhľadom na špecifické slová a vyjadrovanie využívané pri registrácii patentov. Podľa EPO "dohoda nie je výhradná a nie sú v nej zahrnuté finančné komponenty," uviedol šéf styku s verejnosťou bruselskej pobočky Google Antoine Aubert. Dodal, že projekt bude veľkým prínosom pre vynálezcov, vedcov a inovátorov, keďže im umožní urýchliť ich bádanie v oblasti vedy a výskumu zavedením vyhľadávania v ich vlastnom jazyku v celom spektre patentov EPO.

Spoločnosti, vynálezcovia a vedci si budú môcť vyhľadávať patenty registrované EPO v angličtine, francúzštine a nemčine už od tohto roku. Preklady v ďalších európskych jazykoch, ako aj v čínštine, japončine, kórejčine, či v ruštine budú dostupné postupne. Očakáva sa, že celý projekt bude spustený do konca roka 2014.