Európsky prehľad výsledkov inovácie 2017: Slovensko “mierne“ inovačné

FOTO: Pixabay

Európska komisia priniesla prehľad o výkonnosti inovačných systémov v Únii. Komisia porovnávala ľudské zdroje, atraktívne výskumné systémy, prostredie, financie, či podporu inovátorov.

Najslabšími inovátormi ostávajú spoločnosti v Rumunsku a Bulharsku. Slovenská republika je spolu s krajinami V4 a ďalšími desiatimi členskými štátmi EÚ zaradené v kategórii “mierni inovátori“.

V inováciách sa už tradične najviac darí severským štátom, Nemecku, Holandsku a Spojenému kráľovstvu. Najinovatívnejšou krajinou v Európe zostáva Švajčiarsko.

Výkonnosť inovačných systémov členských štátov EÚ. Zdroj: EK

Slovensko za sedem rokov pokročilo

Slovenská republika sa zaradila do kategórie 15 krajín, ktoré oproti roku 2010 v inovačnom meradle pokročili najviac.

Za relatívne silné stránky inovačného systému na Slovensku Komisia označila vplyvy zamestnanosť, dopady na predaj a ľudské zdroje. Relatívne nedostatky sú podľa nej priamo u inovátorov, v intelektuálnych aktívach a atraktivite výskumných systémov.

Čítajte aj: Inovatívny a modernizačný potenciál Únie: Kľúč k lepšej budúcnosti?

Kým v oblasti ako výdavky na výskum a vývoj vo verejnom sektore sa situácia v súvislosti s inováciami na Slovensku výrazne zlepšila, pohoršili si kategórie ako poskytovanie investícii do spoločností, ktoré ponúkajú školenia v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Zdroj: Európska komisia

Celosvetové rebríčky

Na celosvetovej úrovni je EÚ menej inovatívna ako Austrália, Kanada, Japonsko, Južná Kórea a Spojené štáty. Rozdiely vo výkonnosti medzi EÚ a Kanadou a USA sa v porovnaní s rokom 2010 zmenšili. Naopak pri Japonsku a Južnej Kórei sa rozdiely zväčšili.

https://euractiv.sk/clanky/investicna-politika/europska-unia-cina-budu-investovat-malych-strednych-podnikov/

EÚ si udržiava výkonnostný náskok pred Čínou, ktorý sa však rýchlo znižuje, pretože Čína sa v porovnaní s EÚ zlepšuje viac ako sedemkrát rýchlejšie.

EÚ má značný náskok vo výkonnosti inovácii pred Brazíliou, Indiou, Ruskom a Južnou Afrikou.