Európsky súdny dvor skomplikoval plány na jednotný patent

foto: Da Vinciho patent

V nezáväznom posudku z júla tohto roku generálna advokátka Európskeho súdneho dvoru Juliane Kokott dospela k záveru, že návrh nedostatočne zabezpečuje nadradenosť práva Európskej únie. Zároveň v ňom spochybnila jazykový režim, ktorý navrhuje Komisia.

„V súčasnom stave je navrhovaná dohoda vytvárajúca jednotný patentový súdny systém nekompatibilná so zmluvami,“ povedala Kokott podľa dokumentov, ktoré kolujú v právnických kruhoch a na internete.

Hovorca ESD odmietol potvrdiť, či poprieť slová o tom, že vyjadrenie generálnej advokátky preniklo na verejnosť, ale povedal, že konečné rozhodnutie súdu bude známe ešte tento rok.

Inovačná stratégia v troskách?

Načasovanie úniku informácií v prípade patentu nemohlo prísť v nevhodnejšom čase. Jednotný európsky patent mal byť podľa očakávaní kľúčovým prvkom novej inovačnej stratégie EÚ, ktorá má byť zverejnená už budúci mesiac.

Predpokladalo sa totiž, že prebiehajúci spor o tom, či sa budú patenty prekladať do všetkých oficiálnych jazykov Únie alebo len do vybraných, je jedinou veľkou prekážkou v snahe zaviesť tento systém. Minulý mesiac preto Komisia predstavila svoje vlastné riešenie jazykovej otázky a prisľúbila, že celú záležitosť pohne vpred.

Predbežné stanovisko ESD- ak ho súd v priebehu tohto roka potvrdí- celý proces ale zásadne skomplikuje. Hovorca Komisie povedal, že študuje príslušné dokumenty, ktoré sa objavili na internete a čaká na rozhodnutie súdu.

„V ostatnom čase Komisia pokračuje vo svojej snahe vyriešiť zostávajúce záležitosti ohľadne patentu EÚ vzhľadom na prijatie záverov Rady z decembra 2009 v otázke spoločného patentového systému v Európe,“ dodal hovorca.

Frustrovaní podnikatelia

Podnikateľské skupiny, ktoré za jednotný patentový režim lobujú už desaťročia, sa sťažujú, že súčasný systém je pridrahý a miera pokroku únavne pomalá. Kritici tiež tvrdia, že roztrieštený právny systém- ktorý spoločnostiam kladie za povinnosť hájiť patenty na niekoľkých národných súdoch v snahe ochrániť svoje duševné vlastníctvo- je nanajvýš nevyspytateľný. Napríklad súd v Londýne totiž môže v rovnakej záležitosti rozhodnúť úplne inak ako súd v Kodani. Pre malé firmy je tak nákladné a nepraktické, aby vymáhali svoje duševné vlastníctvo.

Riešením právnej neistoty mal byť práve jednotný patentový súd, ktorý mal vzniknúť po súhlase ESD. Teraz sa však zdá, že Komisia bude musieť svoj návrh prepracovať tak, aby vyhovoval požiadavkám súdu.

Ak sa to ukáže ako neschodné, potrebný jednotný patent by to mohlo zabrdiť na niekoľko ďalších rokov.

Postoje

Predseda Association of Competitive Technology (ACT) Jonathan Zuck povedal, že prelom v otázke jednotného patentu je naliehavo potrebný.

„Malé podniky v Európe už siahajú na svoje limity. Viac ako 40 rokov pendlovala EÚ sem a tam v snahe dosiahnuť dohodu o jednotnom patente. Malé a stredné podniky už viac nemôžu čakať. Potrebujeme jednotný patentový systém- a potrebujeme ho teraz.

Konečne sa hýbeme v procese, ktorý blokovali nekonečné politické boje. Vzhľadom na to, čo všetko je v stávke, potrebujú obchodné komunity a zákonodarcovia spraviť všetko potrebné na prekonanie zostávajúcich bariér celoeurópskeho patentu,“ povedal.

Zuck zároveň dodal, že súčasný európsky patentový systém nefunguje. „Je komplikovaný a roztrieštený a pre malé inovatívne spoločnosti vytvára neúnosné bremeno. Ak sa skutočne chceme stať inovatívnou Úniou, potrebujeme mechanizmy, ktoré budú adekvátne chrániť európske objavy.“