Európsky výskum bude možno oslobodený od DPH

Európska komisia v rámci plánu na podporu európskeho výskumu navrhla vytvorenie schémy tzv. „Európskej výskumnej infraštruktúry“ (IRI). Jej podstatou by okrem iného bola možnosť oslobodenia od DPH pre tie výskumné projekty, na ktorých sa zúčastňuje viac členských krajín EÚ súčasne, informuje britský Financial Times.

Oslobodenie od DPH by sa týkalo spravidla takého výskumu, na ktorom by sa spoločne podieľali aspoň dve krajiny, pričom výskum by mal byť orientovaný nekomerčne. Zámerom je nepriamou formou získať miliardy eur a motivovať členské krajiny k väčšej spolupráci.

O návrhu schémy ERI by mal 22. apríla rokovať výbor EÚ pre DPH. Vzhľadom na skutočnosť, že opatrenie bude mať priamy dôsledok pre národné rozpočty, vec bude neskôr posunutá na rokovanie Rady ministrov financií (ECOFIN).

Daňové výnimky na výskumné projekty môžu udeliť i vlády členských krajín. Prijatie takéhoto rozhodnutia na národnej úrovni však trvá spravidla pomerne dlho, čo spôsobuje v radoch vedcov a výskumníkov neistotu o realizovateľnosti výskumných zámerov. Janez Potočnik, komisár pre vedu a výskum, označuje takýto stav za „plytvanie časom“.

Komisár Janez Potočnik je presvedčený o potrebe investovania do R&D v čase finančnej a hospodárskej krízy. „Kríza je popravde hrozná vec, ale jej premrhanie by bolo rovnako hrozné,“ vyhlásil na začiatku apríla v Bratislave (EurActiv 08/04/09). V tomto smere sa 1. apríla Komisia a európski priemyselníci dohodli na rýchlej implementácii verejno-súkromných partnerstiev s cieľom podporiť tzv. inteligentné investície. Ako povedal Potočnik v rozhovore pre EurActiv (EurActiv 07/04/09), v tomto smere sa uvažuje o nasledovných prioritách:

  • 1,2 mld. eur pre R&D „Tovární budúcnosti“,
  • 1 mld. eur pre R&D „Energeticky efektívnych budov“,
  • Iniciatíva „Zelené automobily“ má hodnotu 5 mld. eur, z ktorých miliarda pôjde na výskum a ďalšie 4 mld. ako investície Európskej investičnej banky.

Komisár Potočnik na tlačovej konferencii v Bratislave 3. apríla vyhlásil, že ako sa EÚ v roku 2000 zaviazala vytvárať vedomostnú spoločnosť, dnes potrebuje spraviť o krok viac – transformovať sa na nízkouhlíkovú ekonomiku. Na týchto cieľoch, a teda aj pokiaľ ide o podporu výskumu a vývoja, sa aj napriek hospodárskej kríze nič nemení, doplnil.

Pokiaľ ide o podporu vedy a výskumu pomocou daňových nástrojov na národnej úrovni, na budúci týždeň (22.4.) sa očakáva predstavenie návrhu budúcoročného rozpočtu Veľkej Británie. Na začiatku mesiaca premiér Gordon Brown naznačil, že bude obsahovať rozsiahle finančné stimuly pre výskum zelených technológií a ponechá tiež i priestor pre ďalšie stimuly v podobe daňových prázdnin (EurActiv 08/04/09).