Európskym vedcom zrýchlili siete

GEANT je superrýchla paneurópska vedecká internetová sieť, ktoré sa, napríklad, pričinila o objav známeho Higgsovho bozónu (božskej častice) na pracovisku CERN pri Ženeve.

Známejšou sa stala aj vtedy, keď počas revolúcie v Egypte v roku 2011, bola nachvíľu podľa Európskej komisie jediným internetovým spojením krajiny so svetom.

Upgrade tejto siete sa pripravoval dlhšie. Pracovalo na ňom konzorcium 41 partnerov pod vedením spoločnosti DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe).

DANTE je právne spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej cieľom nie je vytvárať zisk, pričom jej vlastníkmi sú správcovia 15 národných výskumných a vzdelávacích informačných sietí (tzv. NREN), napríklad CESNET z Českej republiky.

Sieť GEANT je jej vlajkový projekt a je spolufinancovaná Európskou úniou. Európska komisia v súčasnosti poskytuje sieti GÉANT finančnú podporu vo výške 41, 8 milióna eur ako súčasť podpory tzv. digitálnej agendy). Zmyslom siete je podpora voľného , jednoduchého a rýchleho pohybu vedeckých dát a poznatkov.

Spája 38 partnerov NREN zo 43 krajín, čo v praxi znamená viac ako 50 miliónov konečných používateľov z viac ako 10 000 univerzít, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných inštitútov, knižníc, múzeí, národných archívov, nemocníc atď. a ďalších 22 000 základných a stredných škôl.

Podporuje všetky vedecké disciplíny: od fyziky vysokých energií a prieskumu vesmíru až po tie, ktoré sa venujú spoločenským problémom ako starnutie populácie, diagnostika chorôb a zmena klímy.

V júni 2013 sa konzorciu vďaka použitiu novej platformy (Infinera DTN-X optical transmission platform) podarilo na jednej z najvyťaženejších liniek Amsterdam-Frankfurt, dosiahnuť rýchlosť 2 T bps. V základnej sieti bude vedcom dostupná rýchlosť 500 G bps.

Na Slovensku zabezpečuje napojenie na uzol európskej siete GEANT Slovenská akademická a dátová sieť – SANET. V súčasnosti sieť SANET prepája 25 slovenských miest. Okrem toho realizuje prístup do zahraničia tromi vlastnými optickými trasami, ktoré spájajú SANET s Českou republikou, Rakúskom a Poľskom.