Eurostat: Slovensko dalo na vedu a výskum 0,83 % HDP

ilustračné foto, zdroj Wikimedia commons

Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.

Výdavky na výskum a vývoj v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) dosiahli vlani v EÚ 2,02 %. V roku 2004 to bolo len 1,76 % HDP.

Aj napriek nárastu zostáva úroveň výdavkov na výskum a vývoj v EÚ v porovnaní s ostatnými veľkými ekonomikami nízka. Napríklad v roku 2011 dosiahla v Kórejskej republike 4,04 % HDP a v Japonsku 3,38 %. V USA predstavovali v roku 2012 výdavky na výskum a vývoj 2,91 % HDP. Naopak, v Číne (1,98 % v roku 2012) a Rusku (1,11 %) zostávajú výdavky na výskum a vývoj nižšie než v únii.

Jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020 je zvýšenie pomeru výdavkov na výskum a vývoj k HDP, čo by malo podporiť konkurencieschopnosť ekonomík únie.

Hlavným sektorom, ktorý investuje do výskumu a vývoja, zostal v roku 2013 podnikateľský sektor (64 %). Za ním nasledovali vysoké školy (23 %), vlády (12 %) a súkromný neziskový sektor (1 %).

Spomedzi štátov únie dávajú na výskum a vývoj najviac severské krajiny. V roku 2013 to boli Fínsko (3,32 % HDP), Švédsko (3,21 %) a Dánsko (3,05 %), za nimi nasledujú Nemecko (2,94 %) a Rakúsko (2,81 %). Naopak, najnižšie výdavky pod úrovňou 1 % HDP zaznamenali vlani Rumunsko (0,39 %), Cyprus (0,48 %), Lotyšsko (0,60 %), Bulharsko (0,65 %), Grécko (0,78 %), Chorvátsko (0,81 %), Slovensko (0,83 %), Malta (0,85 %), Poľsko (0,87 %) a Litva (0,95 %).