Experti odmietli takzvanú „Google daň“

Šéf expertnej skupiny Európskej komisie pre zdaňovanie digitálnej ekonomiky Vítor Gaspar a eurokomisár pre dane Algirdas Šemeta. (EK)

Spoločnosti ako Amazon by radšej mali platiť DPH v krajinách, kde podnikajú, ako v krajinách, kde majú sídlo, píše sa v správe expertnej skupiny Európskej komisie pre zdaňovanie digitálnej ekonomiky.

Uplatňovaním „princípu miesta“ by sa tak mohlo zabrániť tomu, aby napríklad Amazon využíval výhody nižšej sadzby DPH v Luxemburgu, kde má svoje európske sídlo.

Správa expertnej skupiny – pod vedeným bývalého portugalského ministra financií Vitora Gaspera – je významným dokumentom o budúcom smerovaní európskej daňovej politiky.

„Google daň“

Krajiny ako Francúzsko a Španielsko vyzvali na revíziu daňového rámca, aby sa zabránilo nadnárodným spoločnostiam ako Google, či Facebook zneužívať legislatívne medzery s cieľom platiť nižšie dane. Zavedenie európskej dane by im takéto praktiky sťažilo, argumentuje Francúzsko.

Experti však tvrdia, že je potrebné aplikovať existujúce všeobecné pravidlá pre korporátne zdaňovanie aj na digitálne spoločnosti, aby sa zaručil princíp rovnakého zaobchádzania.

Podľa slov eurokomisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej je nutné sa vyhnúť „zdaňovaniu za trest“.

„Nie je to už len o digitálnom sektore, je to o celej ekonomike, ktorá sa digitalizuje,“ povedala Kroesová.

Oddelenie digitálnej a tradičnej ekonomiky už nemá zmysel, keďže internet sa stáva integrálnou súčasťou mnohých spoločností.

„Nemôžeme ignorovať výzvy na spravodlivé zdaňovanie digitálnych tovarov, služieb a tiež spoločností, ktoré ich poskytujú. Musíme to robiť takým spôsobom, aby sme pokračovali v podpore inovácií,“ dodala eurokomisárka.

Experti argumentujú, že lepším spôsobom ako bojovať proti nadnárodnému vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam je urobiť to prostredníctvom globálneho projektu OECD známeho pod skratkou BEPS – narúšanie základu dane a presun ziskov.

EÚ by mala hovoriť jedným hlasom. Najprv však bude potrebné, aby sa členské štáty dohodli na spoločnej pozícii.

Eurokomisár pre dane Algirdas Šemeta povedal: „EÚ musí využiť svoju kolektívnu silu v prospech medzinárodného úsilia v boji proti vyhýbaniu sa daniam. Členské krajiny musia byť jednotné“.

DPH

V súčasnosti je DPH na tovary a služby v EÚ rôzna, čo je prekážkou pri cezhraničnom obchodovaní v rámci jednotného trhu. Odstránenie týchto bariér by podporilo rast malých a stredných podnikov.

Od januára budúceho roku vstúpi do platnosti legislatíva stanovujúca „princíp miesta“ pre poskytovanie digitálnych tovarov a služieb v rámci EÚ.

Na internete bude spustený webový portál – Jednotné kontaktné miesto pre DPH (tzv. One Stop Shop), aby sa zabezpečilo, že správna výška dane bude odvedená v správnom štáte.

Experti vyzvali na uplatňovanie „princípu miesta“ pri zdaňovaní v rámci EÚ všetkých spoločností poskytujúcich tovary a služby, bez ohľadu na to, či ide o online podnikanie alebo nie.

„Podľa názoru expertnej skupiny by sa mala Európska komisia a členské štáty zaviazať k uplatňovaniu princípu miesta na všetky tovary a služby“.

„Podporujem odporúčania expertnej skupiny, že by sa prístup One Stop Shop aplikoval na všetky tovary a služby. Digitálna ekonomika, ako aj malé a stredné podniky, by z toho mohli významne profitovať,“ povedal Šemeta.

Znamenalo by to veľkú zmenu v systéme európskeho zdaňovania.

Eurokomisárka Kroesová ocenila prácu expertnej skupiny, ktorá využila  zdaňovanie digitálnej ekonomiky ako príklad na zjednodušenie a zvýšenie transparetnosti pri zdaňovaní vo všeobecnosti.

„Musíme zaručiť rovnaké zaobchádzanie pre rovnaké služby tovary a služby,“ povedala Kroesová.

Akákoľvek zmena pravidiel v tejto oblasti  si však vyžaduje jednohlasnú podporu všetkých členských štátov, čo bude náročné dosiahnuť. Rovnako aj globálne zjednotenie názorov, k čomu experti vo svojej správe vyzvali.

Skupinu vymenovala Komisia pred piatimi mesiacmi. Výsledky jej práce budú zverejnené tento rok.

Bude teda na novej Komisii, aby navrhla legislatívu, o ktorej bude následne rozhodovať Európsky parlament a Rada.

Odborová asociácia Ecommerce Europe by privítala harmonizovaný systém DPH, s tým, že DPH by mohla variovať v členských štátoch v rozmedzí 10 percent.

„Chceme vyrovnané pravidlá hry pre online a skutočnú ekonomiku. Nemalo by sa k nim pristupovať rôzne, keďže sú hlboko prepojené. Nemá to zmysel ani teraz a ani v budúcnosti,“ tvrdí Ecommerce Europe.

Pozície

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso: „Kvôli kríze sa téma spravodlivého zdaňovania stratila z agendy vlád. Naša ekonomika potrebuje silný a rýchlo rastúci digitálny sektor. Musíme však myslieť aj na to, ako čo najlepšie adaptovať daňové systémy pre online svet. Vítam správu Vitora Gaspara a expertnej skupiny, ktorú si Komisia so záujmom preštuduje a vyvodí z nej závery.“

Šéf expertnej skupiny Európskej komisie pre zdaňovanie digitálnej ekonomiky Vitor Gaspar: „ Digitalizácia otvára vzrušujúce možnosti pre podnikateľov aj pre občanov. Je výzvou a príležitosťou pre daňové systémy aj daňovú administráciu, ktorá sa bude musieť adaptovať na nové skutočnosti. Verím, že naša správa prispeje k pokroku v rámci medzinárodnej diskusie o daňovej politike.

Ďalší postup

1. januára 2015 vstúpi do platnosti smernica a nariadenie o DHP pre digitálne služby.