Expo 2015: Ako k bezpečným a udržateľným potravinám prispeje veda?

Poľnohospodárstvo v Indii, (zdroj: Vinoth Chandar/Flickr)

 Výstava Expo 2015 v Miláne rozšíri okruh tradičných tém z oblasti kultúry o environmentálne otázky. Mottom udalosti, ktorá sa v súčasnosti koná s trojročnou periodicitou, je heslo „Uživiť planétu, energia pre život“. Predstavitelia Európskej únie chcú v tejto debate zaujať prednú pozíciu.

Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics a bývalý eurokomisár pre poľnohospodárstvo Franz Fischler včera v Bruseli prezentovali novú štúdiu Spoločného výskumného centra (Joint Research Centre/ JRC) „Úloha výskumu v globálnej potravinovej a výživovej bezpečnosti“.

Ďalším krokom, ktorým chce únia podporiť vedeckú debatu pred svetovou výstavou, má byť spustenie konzultácie na rovnakú tému.

„Expo 2015 nám ponúka skvelú príležitosť predviesť to, čo už EÚ robí v tejto oblasti. Dúfam, že tiež vdýchne nový život našim snahám a ďalej posilní medzinárodnú spoluprácu. Chválim prácu Spoločného výskumného centra a teším sa v týchto otázkach na spoluprácu s mojimi kolegami z Komisie, najmä s tými, ktorí majú na starosti poľnohospodárstvo, výskum, zdravotníctvo životné prostredie a rozvoj,“ povedal Navracsics.

Franz Fischler, ktorý momentálne riadi Vedecký riadiaci výbor pre Expo 2015 dodal, že práve veda a inovácie budú kľúčové pri zaistení bezpečného a výživného jedla pre všetkých: „Pracujeme veľmi tvrdo na tom, aby malo Expo silný vedecký rozmer. Dúfam, že konzultácia a náš diskusný dokument usmernia globálnu debatu.“

EÚ z rámcového programu Horizont 2020 venuje približne 3,8 miliardy eur na vedecké projekty z oblasti poľnohospodárstva a udržateľného rastu. Pri konzultácii sa chce únia sústrediť na oblasti, ktoré jej idú najlepšie. Okrem zvyšovania kvality jedla ju budú zaujímať aj vedecké príspevky k znižovaniu potravinového odpadu, vyšším poľnohospodárskym výnosom či fungovanie medzinárodných trhov tak, aby rástla všeobecná dostupnosť potravín.