Figeľ vyzval na reformu škôl

„Naše školské systémy sa musia prispôsobiť, ak chceme mladým ľuďom poskytnúť nové zručnosti pre nové pracovné miesta,“ povedal 3. júla komisár Ján Figeľ počas predstavenia komuniké Komisie o spolupráci medzi školami.

„Musíme pripraviť našich mladých ľudí na pracovné miesta, ktoré dokonca zatiaľ nemusia existovať.“ Komisár zodpovedný za vzdelávanie a odbornú prípravu dodal, že už aj škôlky „majú skutočný dopad na príležitosti, ktoré sa objavia neskôr v živote.“

Komisia požaduje od členských krajín, aby zintenzívnili vzájomnú spoluprácu, „posilnili národné reformy a spravili ich súčasťou Lisabonskej stratégie.“ Ján Figeľ podčiarkol nielen dôležitosť garancie prístupu k vzdelávaniu, ale súčasne aj zabezpečenie jeho vysokej kvality. Podľa neho „naše systémy musia byť spravodlivejšie a efektívnejšie.“

Komisia navrhuje spolupracovať na úrovni EÚ v oblastiach:

  • poskytovania kľúčových schopností, akými sú gramotnosť a schopnosť pracovať s číslami, aby sa študenti mohli neskôr celoživotne vzdelávať podľa modernizovaných školských osnov;
  • poskytovania vysokokvalitného vzdelávania pre všetkých, zovšeobecnenia predškolského vzdelávania a dosahovania väčšej miery rovnosti;
  • zdokonaľovania schopností učiteľov, lektorov a iného pedagogického personálu.

Akokoľvek, za oblasť vzdelávania a vytvárania školských osnov zodpovedajú jednotlivé členské štáty. Komisia ich môže buď podporiť alebo v rámci sústavy OMC komentovať a vydávať k nim nezáväzné odporúčania. Brusel okrem toho pravidelne monitoruje národné systémy vzdelávania a pravidelne vydáva hodnotiace rebríčky.