Filmové publikum treba vychovávať

zdroj wikimedia commons

Kreatívna Európa“ je program Európskej komisie, ktorý má v novom programovom období 2014-2020 pokrývať kultúrny a kreatívny sektor. Spája v sebe tri dnes existujúce programy (Culture, Media a Media Mundus), pričom jeho navrhovaný rozpočet je 1,8 miliardy eur na 7 rokov, čo predstavuje 37 % nárast oproti súčasnému obdobiu. Komisia pri tom zdôrazňuje, že prispieva k stratégii Európa 2020.

Diskusie o jeho podobe sa počas filmového festivalu v Karlových Varoch sa zúčastnila europoslankyňa Katarína Neveďalová. Tá  hovorí, že je potrebné kreatívny sektor ako nositeľa  4 % HDP v EÚ podporovať . Je podľa nej dôležitý aj z hľadiska podpory tvorivosti a propagácie medzikultúrneho dialógu.

Kreatívny sektor vykazuje väčší potenciál rastu ako mnohé iné tradičné sektory hospodárstva v Európe a to vrátane schopnosti tvoriť pracovné miesta.

Problémy s ktorými sa sektor potýka, vidí Európska komisia v 4 momentoch – fragmentovaný európésky trh v dôsledku lingvistických a kultúrnych rozličností, posun smerom k digitálnemu veku ktorý mení spôsob, akým sa umenie tvorí, distribuuje a konzumuje, prístup k financiám a nedostatok kvalitných údajov.

Vychovávať divákov

Pokiaľ ide špecificky o filmovú tvorbu, medzi nové aktivity programu Média má patriť aj práca s divákmi a filmová výchova.

Výstupy projektu si Európska komisia zadefinovala na – 2500 kín v Európe bude podporených v premietaní európskych filmov, k novému publiku sa dostane 300 tisíc umelcov, preloží sa 5000 kníh a distribučnú podporu dostane 1000 európskych filmov.

Podľa europoslankyne Kataríny Neveďalovej je filmový priemysel  neodmysliteľnou súčasťou budovania potenciálu tvorivého hospodárstva a nových pracovných miest, ktorý prináša množstvo inovácií. Pálčivú otázku, ktorú treba podľa Neveďalovej vyriešiť je práve výchova publika, ktoré si málo uvedomuje kvalitu Európskych filmov a dáva prednosť nekvalitnejšiemu „mainstreamu“.

Európsku filmovú tvorbu má podporiť aj filmová cena Lux, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament. Začiatkom júla bol zverejnený oficiálny výber tohtoročnej ceny.