Filmy z peňazí Únie bodujú

zdroj wikimedia commons

Až osemnásť filmov, ktoré boli podporené programom Európskej komisie MEDIA sa dostalo na tohtoročný filmový festival v Cannes. Sedem z nich bude súťažiť o Zlatú palmu.

Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou sa chystá na festivale diskutovať o navrhovanom programe „Kreatívna Európa“, ktorého súčasťou sa stanú tri aktuálne programy Kultúra, Média a MEDIA Mundus.  

Program má byť cielený na podporu kultúrnej diverzity a konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho sektora. Jeho rozpočet je predbežne stanovený na 1,8 mld. eur. Aktivity programu musia korešpondovať s cieľmi stratégie Európa 2020.

„Náš budúci program „Tvorivá Európa“ pomôže európskemu filmovému priemyslu čeliť výzvam, akými sú digitalizácia a globalizácia a bude naďalej zachovávať a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v Európe,“ tvrdí Vassiliou.

Odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu v súčasnosti prispievajú až do výšky 4,5 % k HDP Únie a je v nich zamestnaných 8,5 milióna ľudí v Európe. Európsky audiovizuálny trh má sám hodnotu viac ako 100 miliárd EUR a poskytuje 1,2 milióna vysokokvalifikovaných pracovných pozícií v rámci EÚ.

Za posledne dve dekády získali filmy, podporené programom MEDIA, na festivale v Cannes 12 Zlatých paliem, 13 Veľkých cien a 9 cien za najlepšiu réžiu.

„Veľmi ma teší, že európske filmy majú v Cannes znova silné zastúpenie. Je to najkrajšia odmena za našu činnosť a dôkaz, že Európa môže prostredníctvom cielených investícií priniesť odvetviam audiovizuálnej tvorby a kultúry značnú pridanú hodnotu,“ povedala eurokomisárka.

Medzi filmy, ktoré sa uchádzajú o najvyššie ocenenie filmového festivalu v Cannes patria „Amour“ Michaela Hanekeho, „The Angels’ Share“ Kena Loacha a „Jagten“ Thomasa Vinterberga. Všetkých sedem filmov zo súťažnej sekcie je v koprodukcii dvoch až piatich európskych štátov s výnimkou dánskej snímky „Jagten“.

(EurActiv/TASR)