Fíni sa vrhli na podporu bioekonomiky

zdroj europa.eu

Rast odvetvia bioekonomiky, ktorá kladie dôraz predovšetkým na rozsiahlejšie a udržateľnejšie využívanie prírodných materiálov a zdrojov, spôsobuje rastúci dopyt po nových službách a technológiách.

Len globálny trhový podiel bioinformatiky, ktorá sa zaoberá spracovávaní biologických dát, by mal v tomto roku dosiahnuť viac ako 4,5 mld. eur.  

Fínska agentúra pre financovanie technológií a inovácií TEKES tento potenciál rozpoznala a vytvorila nový program, ktorý má stimulovať vznik firiem, zaoberajúcich sa manažmentom biologických informácií.

Program s názvom „Riešenia pre biologické informácie“ má disponovať rozpočtom vo výške 10 mil. eur. Z toho 6,5 mil. poskytne Tekes a zvyšok má zabezpečiť priemysel.

Financovať sa má z týchto zdrojov internacionalizácia malých a stredných podnikov, rozvoj nových digitálnych riešení, či networking dôležitých hráčov IKT s dôrazom na biotechnológie.

Dnes pôsobí vo Fínsku asi 40 takto špecializovaných firiem. Program ma prispieť k ich rastu a k vzniku nových hráčov.

„Podľa stratégie agentúry Tekes, má byť program jednak katalyzátorom pre vznik nových firiem, ale tiež má pomôcť transformovať priemysel,“ vysvetľuje programový manažér Teppo Tuomikoski a dodáva, že program ráta so silným networkingom.  

Rozvoj kapacít pre spracovávanie dát, môže pomôcť napríklad spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú výrobou farmaceutík a diagnostikovaním, firmám v potravinárstve pomôže vyrábať bezpečnejšie a zdravšie potraviny a v rámci a environmentálnemu priemyslu zase pomôže hľadať odpovede na zlepšovanie kvality ovzdušia, vody, či pôdy.

Význam bioekonomiky si začína uvedomovať aj Európska únia. Začiatkom minulého roka predstavila Komisia akčný plán a stratégiu s názvom „Inovácia pre udržateľný rast: bioekonomiky pre Európu“, ktoré kladie dôraz na rozsiahlejšie a udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov.

V rámci akčného plánu sú napríklad naplánované pravidelné konferencie, tematicky zamerané na bioekonomiku. Najbližšia konferencia sa uskutoční vo februári a má zhodnotiť doterajší pokrok v aktivitách, načrtnutých v akčnom pláne.