Fínska bionafta lepšia ako tradičná nafta

Bionafta s označením NExBTL sa od roku 2008 mieša ako zložka nafty, ktorú možno kúpiť na benzínových pumpách vo Fínsku. Ide o palivo, ktoré je vyrobené na báze obnoviteľných zdrojov a ktoré dosahuje v porovaní s konkurenčnými biopalivami a fosílnymi palivami lepšie kvalitatívne hodnotenie. S výrobou bionafty NExBTL začala fínska spoločnosť Neste Oil Oyj na svojej rafinérii Porvoo v roku 2007.

Výskum palivovej technológie, ktorá je použitá v NexBTL, siaha do 90. rokoch 20. storočia, pričom fínska rafinéria Neste začala priamo s vývojom tejto bionafty v roku 2002. Na výskume sa finančne podieľala Fínska agentúra pre financovanie technológií a inovácií (Tekes) v rámci svojho programu Climbus, ktorý sa zameriava na zmierňovanie dôsledkov meniacej sa klímy.

„Bez financovania z Tekes by sme boli nútení predĺžiť časový rámec výskumu a zaostali by sme. V čase, keď sme začínali s výskumom, o smernici EÚ o biopalivách sa iba diskutovalo. Pre tento dôvod nebola v tom čase známa ani bionafta, prinajmenšom vo Fínsku nie. Spolupráca s Tekes nás povzbudila a ubezpečila vo viere v rozvoj. Naviac, financovanie z Tekes nám umožnilo študovať alternatívne procesy rafinácie,“ hovorí Raimo Linnaila z fínskej spoločnosti Neste Oil Oyj.