Fínsky nanotechnologický priemysel rastie

Uplynulý rok putovalo do sektora nanotechnológií vo Fínsku po prvý raz väčšie množstvo prostriedkov zo súkromných zdrojov, než z verejných, informuje na svojej stránke Fínska agentúra pre financovanie technológií a inovácií (Tekes). Pre porovnanie, z verejných zdrojov získal sektor 38 mil. eur, ďalších 56,6 mil. eur zo súkromných peňazí a dodatočných 9,5 mil. vo forme financovania rizikového kapitálu.

V hodnotiacej štúdii Tekes uvádza, že v súčasnosti je v krajine 202 firiem, ktoré aktívnym spôsobom podnikajú v sektore nanotechnológií. V období 2004 – 2008 sa tak ich počet zvýšil trojnásobne. Z toho v roku 2008 podnikalo v krajine 65 firiem, ktoré priamo vyrábali nano-produkty.

Nanotechnologické postupy nachádzajú najväčšie uplatnenie najmä v chemickom sektore, v oblasti informačných a komunikačných technológií, zdravotníctve a vo výrobe wellness produktov. Tekes však celkovo konštatuje, že význam nanoprístupov sa v každom priemyselnom odvetví zvýšil.

„Internacionalizácia nanotechnologických firiem si vyžaduje ďalšie zlepšenia príležitostí pre financovanie. Podľa štúdie, vývoz produktov na medzinárodné trhy si počas dvoch nasledujúcich rokov vyžiada desiatky miliónov eur. Preto sú potrebné prostriedky z verejných aj súkromných zdrojov,“ hovorí Markku Lämsä, manažér programu FinNano agentúry Tekes.

Rozvoj nanotechnológií a snaha komerčne využívať získané poznatky je v súlade so stratégiou Fínska v čase finančnej krízy. Vláda v Helsinkách sa po skúsenosti z 90. rokov rozhodla masívnejšie podporiť výskum a výzvoj (EurActiv 16/12/08).

Pekka Koponen, výkonný riaditeľ Spinverse Ltd., ktorá štúdiu pre Tekes vypracovala, hovorí: „Mnoho kľúčových sektorov fínskeho priemyslu sa po rokoch oddanej práce posúva od rozvoja nanotechnológií ku komercializácii produktov. Zužitkovaním veľkých výskumných a rozvojových sietí sa vytvárajú podmienky pre rast uprostred svetovej hospodárskej recesie alebo štrukturálnych zmien, ktoré sa dejú v lesnom hospodárstve.“