Fondy pre výskum a vývoj

Krátka správa

Siedmy rámcový výskumný program (FP7) oficiálne začal 1. januára 2007. Prvé podujatie na národnej úrovni, ktoré má zvýšiť informovanosť o tejto možnosti financovať výskumné a vývojové aktivity z rozpočtu EÚ, prebehlo v Nemecku 15.-16. januára 2007.

Nemecko zaradilo medzi priority svojho predsedníctva zdôraznenie dôležitosti práv duševného vlastníctva. Okrem toho patrí medzi priority rozvoj Európskej oblasti výskumu (ERA) a diskusia o dlhodobom vývoji výskumného rozpočtu EÚ. Spustí tiež fungovanie Európskej výskumnej rady (ERC) a podporí rozsiahle Spoločné technologické iniciatívy (JTI) medzi členskými krajinami.

Prvé výzvy na predloženie projektov v rámci FP7 boli zverejnené 22. decembra 2006, len pár dní po tom, ako výskumný program prijala Rada (18. december 2006). Výzvy sa týkajú všetkých štyroch špecifických podprogramov FP7: Spolupráca, Idei, Ľudia a Kapacity. Po vyhodnotení a podpísaní kontraktov by mali prvé projekty začať fungovať koncom roka 2007 alebo na začiatku 2008.