Francúzsko úspešné pri podpore konkurencieschopnosti v regiónoch

 

Krátka správa

V júli 2005 bola oficiálne vyhlásená iniciatíva vytvorenia „pólov konkurencieschopnosti“, s cieľom modernizácie francúzskeho priemyslu a posilnenia ekonomickej konkurencieschopnosti krajiny. Hodnotiaca správa francúzskeho ministerstva priemyslu uzatvára, že táto politická iniciatíva dosiahla želané výsledky – posilnenie vzťahov medzi podnikateľským sektorom, verejnými výskumnými inštitúciami a inštitúciami vyššieho vzdelávania.

Na základe tejto iniciatívy by mala francúzska vláda v období 2006-8 minúť 1,5 miliardy eur, spolu s úľavami na daniach, na šesť priemyselných klusterov (zdravotníctvo, letectvo a vesmírny výskum, bezpečné telekomunikačné technológie, nanotechnológie, biotechnológie, komplexné dopravné a navigačné systémy) a na ďalších 60 regionálnych pólov konkurencieschopnosti. Vybrané klustery a póly spájajú podnikateľské subjekty, inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumné centrá – súkromné aj verejné – k práci na inovatívnych projektoch v danej geografickej oblasti. Takmer polovica (40%) zúčastnených podnikov sú malé a stredné firmy.

V snahe vylepšiť iniciatívu chcel vláda posilniť medzinárodný rozvoj pólov a mobilizovať súkromný investičný kapitál cez „finančné fóra inovásií a konkurencieschopnosti“ organizované v regiónoch.

So zvýšením aktivity investičných fondov do malých inovatívnych firiem počíta aj slovenská lisabonská iniciatíva Minerva. Jednou z jej principiálnych snáh je aj posilnenie prepojenia podnikateľskej sféry a výskumu.

Potrebu lepších sektorálnych priemyselných politík opakovane zdôrazňoval v rámci obnovenej Lisabonskej stratégie aj viceprezident Komisie Günter Verheugen.