Galileo bude napriek odporu Španielska

Galieleo Satelitný Navigačný Systém

Krátka správa

„Galileo bude spustený… Realizačný ekonomický plán bol práve schválený“, povedal minister dopravy Jacques Barrot po zasadnutí Rady 29. novembra 2007. Dohodu o satelitnom navigačnom systéme Rada dosiahla tesne pred uplynutím termínu stanoveného Komisiou. Proti hlasovalo len Španielsko.

Po hodiny trvajúcej diskusii hlasovalo 26 z 27 ministrov dopravy za návrh Komisie, ktorý rozdelil prácu na systéme medzi šesť hlavných európskych vesmírnych agentúr (EurActiv.sk, 27. november 2007).

Španielsko bolo proti plánu preto, že mu nedával žiadne garancie, že na jeho území vznikne pozemné riadiace centrum. Portugalské predsedníctvo, podporované ďalšími členmi, mu namiesto toho navrhlo, že španielske „bezpečnostné centrum“, ktoré riadi záchranné operácie, sa môže v prípade splnenia určitých podmienok rozvinúť na riadiace centrum. Madridu to nestačilo, v konečnom hlasovaní však ostal v opozícii sám. Hlavné riadiace centrá tak budú v Nemecku a Taliansku.

„Teraz prejdeme do fázy implementácie a ukončíme toto nepokojné obdobie, ktorým proces prechádzal“, povedal portugalský minister dopravy Mário Lino.

„Implementovanie priemyselného plánu bolo veľmi zložité, pretože sme museli zmieriť nutný nástroj súťaže so snahou o spravodlivé rozdelenie konštrukčných prác na systéme Galileo. Rozdelením programu na šesť podčastí a zavedením subkontraktingu sme udržali konkurenciu, aby mohli participovať všetky vesmírne podniky v Európe“, povedal komisár Barrot.

Minulý týždeň sa podarilo doriešiť aj problém financovania, keď sa ministri financií dohodli, že z rozpočtu Únie použijú nevyužitých 2,4 miliardy eur z iných kapitol, najmä spoločnej poľnohospodárskej politiky (EurActiv.sk, 28.november 2007).

Systém Galileo mešká už štyri roky a existujú vážne pochybnosti, či bude schopný konkurovať americkému GPS. Lenže ako vysvetľuje nemenovaný diplomat z členskej krajiny EÚ, „všetci vieme, že neexistuje ekonomický dôvod vytvárať Galileo. Náš vlastný európsky systém potrebujeme len preto, že vo vojensky veľmi kritickom momente nemôžeme veriť, že bude GPS k dispozícii“.