Galileo dostáva inštitucionálnu podobu

Satelitný navigačný systém Galileo budú riadiť dve inštitúcie:

  • Úrad pre dohľad nad Galileom (GSA)
  • Inter-inštitucionálny panel pre Galileo (GIP)

GSA bude zodpovedať za marketing a obchodné záležitosti. Svoju činnosť začne krátko pred inštaláciou systému. GSA zostane pod kontrolou Komisie.

Spočiatku mal GSA slúžiť ako spoločný úrad, ktorý by rozhodoval o všetkých veciach spojených s prevádzkou Galilea. Jeho členmi mali byť všetky firmy a inštitúcie, ktoré by sa zúčastňovali na vývoji a prevádzke satelitnej navigácie. Parlament žiadal rozpustiť GSA po tom, čo sa prijalo rozhodnutie o úplnom financovaní projektu z verejných zdrojov.

GIP sa bude schádzať štyrikrát za rok. Bude prijímať plán aktivít na jeden rok, riešiť medzinárodné otázky spojené so satelitnou navigáciou a podpisovať kontrakty s tretími stranami. Bude mať 7 členov. Troch zástupcov vyšle Rada, troch Parlament a Komisiu zastúpi jeden človek, pravdepodobne komisár Jacques Barrot zodpovedný za oblasť dopravy.

Postavenie jednotlivých členov GIP nebude úplne rovnoprávne. Zástupcovia Parlamentu nebudú mať právo rozhodovať v bezpečnostných otázkach a tiež nebudú môcť hlasovať pri schvaľovaní viacročného plánu.

Dohodu o rozdelení kompetencií a inštitucionálnej štruktúre prijali zástupcovia Rady, Komisie a Parlamentu 3. apríla. Ak kompromis formálne potvrdí Rada ministrov dopravy a plénum EP, Galileo sa bude môcť inštalovať v blízkej budúcnosti. Ministri budú hlasovať 7. apríla, Výbor EP pre priemysel sa zíde o deň neskôr. Plenárne hlasovanie sa očakáva niekedy v priebehu jari.

Inštitucionálne zastrešenie bolo poslednou veľkou prekážkou pre dokončenie európskej satelitnej navigácie. Otázky spojené s financovaním a pravidlami verejného obstarávania pre udeľovanie licencií boli zodpovedané koncom jesene minulého roka.