Galileo jednou nohou na orbite

Galieleo Satelitný Navigačný Systém

Ministri dopravy EÚ schválili na svojom zasadnutí “všeobecný prístup” k satelitnej navigácii Galileo. Dokument upravuje dve základné oblasti:

  • Vytvára právny základ pre vyčlenenie rozpočtu z verejných zdrojov v objeme 3,4 mld. eur (2007-2013).
  • Definuje inštitucionálne zastrešenie systému satelitnej navigácie (EurActiv 04/04/08).

Dohoda je “jasným signálom pre Európu a celý svet, že sme pevne oddaní [myšlienke] do roku 2013 sprostredkovať všetkým občanom Európy a podnikateľom vysokokvalitné služby satelitnej navigácie”, povedal slovinský minister dopravy, Radovan Žerjav.

Prvé satelity budú umiestnené na orbitu Zeme v roku 2008. V tomto roku sa začne aj s výstavbou pozemnej infraštruktúry. Systém by mal byť v plnej prevádzke do roku 2013. Keď bude inštalácia pripravená, začne sa s jej komerčným využívaním.

Základné súčasti systému Galileo sa budú financovať výlučne z verejných zdrojov. Po roku 2013 však budú môcť svojim kapitálom vstúpiť do konzorcia aj súkromné spoločnosti.

Ministri sa zhodli, že satelitná navigácia “musí byť využívaná Európskymi spoločenstvami s cieľom zabezpečiť rýchlu návratnosť investícií”.

Dohoda, ktorú schválili ministri, je výsledkom kompromisu zástupcov Rady, Komisie a Parlamentu z 3. apríla (EurActiv 04/04/08). Kompromis musí ešte formálne potvrdiť plénum Parlamentu. Výbor EP pre priemysel dokument schválil dnes (8. apríla), plenárne hlasovanie sa očakáva niekedy v priebehu jari.