Google a EÚ sa sporia o elektronické knihy

"Európa čelí veľmi dôležitým kultúrnym a hospodárskym výzvam; zatiaľ sa digitalizovalo len jedno percento kníh z európskych národných knižníc, čo pred nás kladie enormnú úlohu, ale rovnako i otvára nové kultúrne a trhové príležitosti," uvádzajú v spoločnom stanovisku Charlie McCreevy, komisár pre vnútorný trh, a Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť. Vyzývajú, aby pri riešení úlohy "herkulovských rozmerov" pomohol "súkromný sektor".

Spoločné stanovisko prichádza po včerajšom (7.9.) verejnom híringu, na ktorom sa diskutovalo o službe Google Books. Híring zvolal komisár McCreevy ako odpoveď na sťažnosť Francúzska a ďalších členských krajín, ktoré Google obvinili, že jeho služba poškodzuje európskych autorov.

Google je svetovým priekopníkom digitalizácie kníh. Podľa vlastných štatistík už naskenoval a previedol do elektronického formátu približne 10 mil. knižných publikácií z celého sveta. Digitalizácia kníh umožňuje predovšetkým "ožiť" tým knihám, ktoré upadli do zabudnutia, resp. doslova do prachu na policiach knižníc. "Je to oživovanie starých kníh," hovorí Sylvia Van Peteghem z Univerzitnej knižnice v Gente, jednej z tých, ktoré podpísali s Google dohodu o digitalizácii vlastného knižného fondu.

Google Books digitalizuje len tie knihy, ktoré sú "komerčné neprístupné," tvrdí Google. Dopĺňa, že tak vytvára nový segment trhu s tými dielami, ktoré v printových verziách ležia na policiach v skladoch, ale neznamenajú žiadny finančný prínos. Firma odhaduje, že svetový knižný trh tvoria z 97 percent knihy v printovej podobe. Digitálne knihy a printové knihy bez známeho vlastníka autorského práva, sa podieľajú na ňom len 2-3 percentami.

Čo Európa vyčíta Google Books?

I keď elektronické knihy a printové diela bez vlastníka autorského práva predstavujú maximálne 3 percentá svetového trhu s knihami, tvoria 90 percent fondu európskych knižníc. Hoci neprinášajú bezprostredný finančný zisk, ich sprístupňovaním v elektronickej podobe sa vytvára de facto nový segment trhu s veľkým potenciálom.

Prvá námietka, ktorá sa objavila počas včerajšieho híringu, je otázka, aké bude postavenie firmy Google v tomto špecifickom segmente trhu. Zatiaľ nemožno predpokladať, či sa stane monopolom alebo po čase na trh vstúpia i ďalší hráči a trhová sila sa tak nebude akumulovať v rukách jednej spoločnosti.

Ak by sa Google stal v budúcnosti monopolom, poškodilo by to niektoré tradičné modely obchodovania s knihami, tvrdia európski vydavatelia. "Google by sa stal de facto svetovým digitálnym predajcom," varuje Fran Dubruille z Federácie európskych predajcov kníh, ktorá zastupuje viac ako 20 tis. kníhkupectiev. Naviac, autori sa obávajú, že Google bude dostatočne silný na to, aby začal sám určovať ceny kníh.

Druhou spornou otázkou je ochrana autorských práv európskych literátov. Angela Mills-Wade z Rady európskych vydavateľov varuje: "Ak sa kópia anglického vydania knihy, publikovanej v Európe, dostane do knižnice v USA, Google ju bude môcť naskenovať aj keď neexistujú práva na predaj na americkom trhu, čo pravdepodobne zničí vlastnú príležitosť vydavateľa predať práva v budúcnosti."

Monopolné postavenie jednej firmy ohrozuje svetové kultúrne dedičstvo, pretože sa zvyšuje riziko cenzúry, zhodli sa viacerí účastníci híringu. Ak existuje len jeden distribútor, pre štát alebo záujmovú skupinu je jednoduchšie zablokovať šírenie istého obsahu, tvrdia.

Neustále opakovanou výčitkou Európy voči službám firmy Google je ochrana súkromia a nakladanie s údajmi o používateľoch. I v prípade Google Books platí, že služba sleduje správanie sa používateľa a jeho digitálne návyky a v záujme skvalitňovania a adresnejšieho poskytovania služieb sa tieto dáta uchovávajú a indexujú.

Google všetky tieto námietky odmietol s odôvodnením, že nie je jeho cieľom stať sa svetovým monopolom. Firma doplnila, že umožňuje prístup k svojej službe všetkým potenciálnym konkurentom, ktorí podnikajú v oblasti skenovania a digitalizácie obsahu.

Kedy je kniha v printe?

Google trvá na tom, že digitalizuje len "komerčne neprístupné knihy". Na druhej strane, existuje dohad, že firma len zámerne neaktualizuje zoznam kníh, ktoré existujú i v printe a súčasne i v elektronickej databáze Google Books. Owen Atkinson z Britskej autorskej spoločnosti vyhlásil: "Preverili sme 30 tis. kníh, ktoré Google digitalizoval, a 10 percent z nich bolo i v printe."

Andrej Savin z kodanskej Business School dopĺňa, že o tom, či je kniha v printe alebo nie, rozhoduje dopyt. Printovú mobilitu môžu mať predovšetkým tie z kníh, ktoré sú písané v jazyku menšín.

"Definovať koncept komerčnej prístupnosti je náročné," pripúšťa Dan Clancy, riaditeľ spoločnosti Google pre oblasť hardvéru.

Európski vydavatelia ponúkli metodiku na zistenie, či je kniha v printe alebo nie je. Systém sa nazýva ARROW (Accesible Registries of Rights Information and Orphan Works) a považuje sa za možnú európsku alternatívu k Google Books, vyhlásila v stanovisku Federácia európskych vydavateľov (FEP).

Európan nesmie dostať menej než Američan

Európa má nárok vyčítať firme Google aj inú stránku veci, vyplynulo z híringu. Ak by sa i ponuka služby Google Books v Európe obmedzila, na americkom trhu bude môcť pravdepodobne fungovať bez obmedzení. Znamená to, že zatiaľ čo americkí používatelia budú mať prístup k tisíckam digitalizovaných európskych kníh, fondy európskych knižníc sú de facto pre obyvateľov EÚ neprístupné.

Americký používateľ nájde na Google Books všetky európske knihy, ku ktorým boli predané práva i pre uvedenie na americkom trhu. Ak nebudú obdobné práva predané aj pre európsky trh, resp. pre všetky členské krajiny EÚ, medzi obyvateľmi EÚ a USA sa bude vytvárať kultúrna priepasť.

Toto je dôvod, pre ktorý sa Európska komisia snaží o harmonizáciu autorského práva naprieč celou EÚ. Okrem iného to bude mať i druhú stránku veci – ak bude existovať harmonizovaná legislatíva, americký autor bude predávať jednu licenciu pre publikáciu svojej knihy vo všetkých 27 krajinách EÚ súčasne. Komisia v dlhodobom hľadisku uvažuje i o cezhraničnej dohode medzi USA a krajinami EÚ, podľa ktorej by sa uplatňovali pre oba trhy spoločné autorské práva a licencie by sa vzájomne uznávali. Takáto dohoda je však zatiaľ v nedohľadne.