Google Books nebudú ponúkať európske knihy

Služba Google Books bude používateľom ponúkať len tie diela, ktoré sú vydané a registrované v USA, Veľkej Británii, Austrálii alebo v Kanade. V piatok (13.11.) sa na tom v New Yorku dohodla spoločnosť Google s vydavateľskými spoločnosťami.

„Zmeny budú znamenať, že 95 percent všetkých zahraničných diel nebude viac zahrnutých do archívu digitálnych kníh Google,“ hovorí pre britský Financial Times Richard Sarnoff, predseda Asociácie amerických vydavateľov.

Diskusia o otázkach možného porušovania autorských práv zo strany Google sa zdvihla vo viacerých európskych krajinách. Poškodzovania literárneho priemyslu sa najviac obávali Francúzsko a Nemecko. Tvrdili, že digitálna knižnica Google primeraných spôsobom nedodržiava všetky európske legislatívne opatrenia.

Naviac, európski konkurenti spoločnosti Google vyčítajú, že si de facto buduje postupne monopol.

Cech autorov a Asociácia amerických vydavateľov sa pôvodne v októbri 2008 dohodli, že Google investuje 125 mil. dolárov do vytvorenia Registra knižných autorských práv, kde budú autori a vydavatelia registrovať jednotlivé diela a táto inštitúcia im vyplatí honorár za každú exportovanú knihu.

Pôvodné riešenie predpokladalo, že do registra sa automaticky zaradia všetky diela. Vyňať z registra by ich bolo možné len na výslovné a priame požiadanie držiteľa autorského práva.

Americké Ministerstvo spravodlivosti sa rozhodlo dohodu preskúmať s odôvodnením, aby nebola v rozpore s ustanoveniami o hospodárskej súťaži alebo ochrane autorských práv. Napriek tomu však Google Books "vdýchli život miliónom diel, ktoré sú dnes bez limitu prístupné pre verejnosť", uviedlo ministerstvo.

Piatková dohoda mení doterajšie podmienky a do systému bude možné registrovať len tie knihy, ktoré boli vydané pre jeden z vyššie spomenutých štyroch trhov. Okrem iného to bude znamenať i lepší prístup k anglicky jazyčným knihám pre americké knižnice.

Dohľad nad dodržiavaním autorského práva budú v rámci Google Books vykonávať zástupcovia, ktorých do registra nominujú britské, kanadské a austrálske inštitúcie.

Najväčší konkurent Google, Open Book Alliance, kde sú združené aj firmy Microsoft či Amazon, označili dohodu za „obratný čin na oklamanie [konkurencie]“. Konštatujú, že dohoda je „súkromným komerčným záujmom Google a jeho partnerov“ a žiadne jej ustanovenie nereflektuje výhrady, ktoré malo voči pôvodnej verzii americké Ministerstvo spravodlivosti.

Dohoda o „dielach bez autora“

Kontroverznou je otázka diel, ktoré nemajú známeho držiteľa autorských práv a nemožno ich vydať v printovej podobe.

V piatok dosiahnutá dohoda hovorí, že zisk z distribúcie takýchto diel, sa bude uchovávať po dobu 10 rokov a po ich uplynutí ho môžu čerpať charitatívne organizácie v USA, Kanade, Austrálii a vo Veľkej Británii. Primeraná časť výnosov však bude putovať i na účet spoločnosti Google, ktorá prostriedky využije na aktívne vyhľadávanie možných držiteľov autorského práva.