Google nie je možné rozdeliť bez novej legislatívy

zdroj: TASR

Google môže získať takú dominantnú pozíciu na trhu, že by sa malo „vážne uvažovať“ o jeho rozdelení, varoval nedávno nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel. 

Eurokomisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia ale hovorí, že súčasná také niečo neumožňuje.

Google má asi 90 % podiel na trhu EÚ a čelí ďalšej sťažnosti zo strany svojich konkurentov. Minulý týždeň prišla sťažnosť od Open Internet Project, ktorý združuje 400 európskych členov digitálneho trhu.

Sťažnosť Open Internet Project a staršie sťažnosti z roku 2012 obviňujú Google zo zneužívania dominantného postavenia na trhu. To sa prejavuje favorizovaním Google Maps či Google Shopping pri vyhľadávaní prostredníctvom webovej stránky Google.

V niektorých z 19 sťažností na praktiky spoločnosti Google ide práve o to, aby bol vyhľadávač oddelený od ďalších služieb spoločnosti Google.

„Myšlienka, že by vyhľadávač bol považovaný za základnú platformu, ktorú je potrebné oddeliť od ďalších služieb šírených práve cez ňu….Ak by to tak bolo, muselo by to byť ošetrené legislatívne, nakoľko to nie je možné vyriešiť rozhodnutím v rámci porušovania hospodárskej súťaže,“ povedal Almunia.

Minister Gabriel minulý týždeň v článku pre nemecké noviny napísal, že by sa malo „vážne uvažovať“ o „rozdelení“ – ako to EÚ urobila v prípade energetiky, kde sa oddelila výroba od distribúcie. Malo by však ísť len o posledné možné riešenie.

Podľa Almuniu bude pravdepodobnejším riešením séria právne záväzných dohôd, ktorých cieľom by bolo zníženie podielu Google na európskom trhu. K dohode by mohlo dôjsť koncom leta.

„Myslím, že pôjdeme cestou právne záväzných dohôd, avšak neviem to predpovedať,“ dodal eurokomisár.

Podľa Almuniu by takéto dohody – podľa článku 9 legislatívy o hospodárskej súťaži EÚ – boli rýchlejšie a boli by precedensom.

Druhý variant by trval roky a potenciálne by viedol k pokute kvôli predchádzajúcim porušeniam pravidiel o hospodárskej súťaži. Takáto pokuta je stanovená vo výške maximálne 10 percent z ročného zisku spoločnosti v EÚ.

Európska komisia vo februári akceptovala tretí návrh ústupkov zo strany spoločnosti Google, čo konkurenti a spotrebiteľské skupiny kritizovali.

Generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC vtedy povedala: „Komisia nesmierne sklamala, keď nedokázala zaistiť spotrebiteľom férový výber pri on-line vyhľadávaní. Spotrebitelia očakávajú neutrálne výsledky vyhľadávania informácií.“  

Minulý týždeň Súdny dvor EÚ rozhodol, že internetové vyhľadávače musia zabezpečiť tzv. "právo byť zabudnutý" na internete a na žiadosť bežných užívateľov odstrániť výsledky niektorých vyhľadávaní v prípade, že obsahujú staré, či irelevantné informácie.