Granty ERC ovládli staré členské štáty

zdroj europa.eu

Granty pre začínajúcich výskumných pracovníkov pomáhajú pokryť náklady na celé výskumné tímy, vrátane doktorantských študentov. Maximálna výška jedného grantu je 2 mil. eur.

Vybrané projekty pokrývajú širokú škálu oblastí – od sociálnych vplyvov celostredozemskej spolupráce v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov až po pomôcky pre sluchovo postihnutých, využívajúce laserovú technológiu a technológie optického diaľkového snímania v oblasti stavebno-inžinierskych prác.

„V globálnej znalostnej ekonomike potrebujeme nové myšlienky, aby sme aby sme si udržali konkurencieschopnosť. Investície do špičkového výskumu na hraniciach poznania a do ďalších generácií vedcov preto predstavujú jednu z najväčších európskych priorít. Granty ERC nám pomáhajú udržať si a prilákať tých najlepších z najlepších,“ vyhlásila eurokomisárka, zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová.

O granty sa uchádzalo celkovo  4 741 žiadateľov, čo znamená nárast v porovnaní s minulým rokom o 16 %.

Výber príjemcov grantov sa uskutočnil na základe partnerského hodnotenia, ktoré vykonávalo 25 komisií. Jediným výberovým kritériom bola excelentnosť výskumu.

Podporení výskumníci pôsobia v 22 krajinách. Drvivé zastúpenie majú staré členské štáty EÚ. Z nich najviac účastí Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko.

Z nových členských štátov dostali grant len štyria výskumníci z troch krajín – Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Medzi nimi je aj Ján Tkáč z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Tkáč realizuje výskum v oblasti glykomiky, jednej z najprogresívnejších vedeckých disciplín. Za cieľ projektu si určil aplikáciu biočipov v rozpoznávaní glykódu, čo môže v praktickom živote pomôcť pri vývoji prírodných vakcín a liečiv.