Grasser varuje pred protekcionizmom

 

Krátka správa:

Rakúsky minister financií Grasser, ktorého krajina momentálne predsedá EÚ, povedal na stretnutí minovládnych organizácií združených do Lisabonskej rady, že „protekcionizmus je pre EÚ skutočne nebezpečenstvom“. Vyzval Komisiu, aby pretláčala agendu konkurencieschopnosti. Ak tak neurobí, cenou by bol „nižší rast,“ varoval Grasser.

Vo veci boja o prebratie podniku v nedávnych týždňoch vo Francúzsku, ktoré sa pokúsilo zabrániť energetickej a vodárenskej firmy Suez talianskou spoločnosťou Enel SpA, konalo Španielsko podobne proti akvizícii firmy Endesa SA nemeckou spoločnosťou E.ON AG. Grasser o týchto manévroch povedal, že sú „jednoducho neprijateľné“.

Povedal, že lisabonská stratégia je vo všeobecnosti správnou myšlienkou, ale je potrebné preorientovať priority tak, aby došlo k zvýšeniu rastu a zamestnanosti a k „obráteniu slov na činy“.

Napriek všeobecnej pochvale väčšej konkurencii v rámci EÚ Grasser neoznámil, že Rakúsko zruší reštrikcie na voľný pohyb pracovníkov z nových členských krajín. S nízkou nezamestnanosťou sa Rakúsko stále považuje za ohrozené susediacimi krajinami, ktoré majú omnoho nižšie mzdy.

Pokračujúce francúzsko-talianske rozhovory o splynutí spoločnosti Suez viedli k novému napätiu a vo výhľade zatiaľ nie je žiadne riešenie.