Hahn ocenil jasnú ideu Slovenska o zameraní investícií

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn sa včera (2.12.) v Bratislave stretol s podpredsedom vlády pre investície Ľubomírom Vážnym. Zhodnotili predovšetkým vývoj v príprave nového programového obdobia, najmä prácu na Partnerskej dohode medzi Slovenskom a EÚ.

„Môžem potvrdiť, že Slovensko je medzi prvými, pokiaľ ide o vyzretosť prípravy Partnerskej dohody takže môžeme očakávať jej schválenie začiatkom budúceho roku, kedy bude môcť začať program fungovať,“ uviedol komisár Hahn.

„Určite bude dôležité investovať do budúcej infraštruktúry, ale zároveň je podstatné investovať do malých a stredných podnikov, inovačnej kapacity, výskumu a aktivít aplikovaného výskumu, rozvoja digitálnej ekonomiky a zapracovať na oblasti energetickej efektívnosti,“ dodal v súvislosti s čerpaním budúcich fondov EÚ.

Slovensko vie, kam investuje

Pokiaľ ide o programy regionálneho rozvoja, zdôraznil potrebu väčšej tematickej koncentrácie a smart špecializácie regiónov.

„Môžem povedať, že Slovensko je aj v ohľade dostupnosti stratégie inteligentnej špecializácie medzi prvými. Existuje jasná idea, v ktorých biznis sektoroch mieni Slovensko investovať, najmä v jednotlivých regiónoch vzhľadom na ich odlišné silné stránky, prednosti a potenciál,“ uviedol Hahn na tlačovej konferencii.

Podpredseda vlády ocenil rýchly prístup Európskej komisie k schváleniu výnimky pre Slovensko, na základe ktorej nám bolo umožnené predĺženie čerpania prostriedkov z aktuálneho programovacieho obdobia.

„Prijali sme operatívne akčné plány, aby sme dobehli rest v čerpaní a implementácii projektov. Ambíciou súčasnej vlády je, aby sme v roku 2014 vyčerpali 3,7 miliardy eur a v roku 2015 zostatok 2,3 miliardy eur. Očakávame obrovský nárast týchto prostriedkov a ich prejavenie sa v rozvoji hospodárstva či už v tvorbe tisícov pracovných miest, ale aj v celkovej kondícii štátneho rozpočtu.,“ uviedol Ľubomír Vážny.

Dopravné prepojenie východ-západ, sever-juh

Európska komisia taktiež v pondelok schválila 189 miliónov eur z Kohézneho fondu na dva dopravné projekty, ktoré výrazne zlepšia spojenie Slovenska so zvyškom Európy. Oba projekty sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Keďže patria do kategórie veľkých projektov (investície nad 50 miliónov eur) boli predmetom osobitného rozhodnutia a schvaľovania Európskou komisiou, na rozdiel od menších projektov, pri ktorých stačí schválenie na národnej alebo regionálnej úrovni.

„Tieto projekty predstavujú významné príspevky k hospodárskemu rozvoju Slovenska z hľadiska rastu a rozvoja. Tvoria kľúčovú súčasť siete TEN-T a zabezpečujú pripojenie Slovenska k prioritným európskym dopravným koridorom,“ uviedol Hahn. „Dopravné cesty takisto nepochybne zlepšia mobilitu občanov a zrýchlia dopravu v rámci krajiny,“ dodal.

Prvý z nich – „D1 Jánovce – Jablonov“ – je diaľničným  projektom, ktorý potvrdzuje diaľnicu D1 ako kľúčový dopravný koridor Slovenska spájajúci západ s východom krajiny až po ukrajinskú hranicu. Projekt sa vzťahuje na výstavbu dvoch cestných úsekov s dĺžkou  18,54 km, výstavbu 22 mostov a 5 protihlukových zábran.

EÚ bude projekt financovať z Kohézneho fondu sumou vo výške  146,3 miliónov eur, pričom celková investícia činí 172,1 miliónov eur.  Pri realizácii projektu sa počíta s vytvorením 500 pracovných miest po dobu výstavby.

S preplatením ďalších prostriedkov vo výške 42,7 miliónov eur Komisia súhlasila v prípade nedávno dokončeného projektu úseku na diaľnici R4 Košice – Milhosť ktorý spája Slovensko s Maďarskom a Rumunskom. Súčasťou projektu bola aj výstavba dvoch diaľničných križovatiek a 14 mostov.

Komisár sa tiež stretol s ministrom Jánom Počiatkom, pričom slávnostne spustili rekonštrukciu Starého mosta v Bratislave.