Horizont 2020 expanduje do Gruzínska

Tbilisi, (zdroj: Vladimer Shioshvili)

Dohodu o pridružení Gruzínska k rámcovému programu Horizont 2020 podpísali v piatok v Bruseli eurokomisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas a gruzínsky minister vedy a vzdelávania Tamar Sanikidze.

Komisár Moedas pri tejto príležitosti pripomenul, že Horizont je so svojimi 77 miliardami eur na roky 2014 až 2020 najväčším verejne financovaným programom na podporu vedy a výskumu vo svete. Gruzínsko má do medzinárodnej spolupráce EÚ a ostatných 14 pridružených štátov vniesť novú rozmanitosť. Jeho univerzity, výskumné organizácie aj individuálni vedci získajú prístup na európsky trh s inováciami.

Minulotýždňového podpisu dohody sa zúčastnil tiež komisár pre susedskú politiku Johannes Hahn, ktorý naznačil, že členstvo v Horizonte 2020 bude pre krajinu znamenať podobné výhody ako členstvo v samotnej únii: „Plné pridruženie umožní Gruzínsku, aby sa jeho podniky a výskumné inštitúcie stali konkurencieschopnejšie a odolnejšie. Gruzínsko je dôležitým partnerom EÚ, ktorý stojí v popredí Východného partnerstva. Rozšírenie Horizontu je konkrétnym prejavom nášho odhodlania utvárať užšiu politickú a hospodársku integráciu.“

Zapájanie krajín na hraniciach Európy do Horizontu 2020 nie je ničím novým. Gruzínski vedci sa ešte v minulom, 7. rámcovom programe zúčastnili 49 úspešných projektov. Ukrajina získala rovnaký štatút ako Gruzínsko v auguste 2015. Na začiatku roku 2016 sa do programu na podporu vedy a výskumu pridalo Tunisko.

Európska únia posiela Gruzínsku najväčší podiel zo svojej podpory na implementáciu reforiem v oblasti súdnictva a verejnej správy. Špecifický je v tomto prípade zvýšený dôraz na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.