Horizont 2020 za dva roky rozdá vedcom 16 miliárd eur

Carlos Moedas, (zdroj: Európska komisia)

„V priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa 16 miliardami eur z programu Horizont 2020 podporí najvýznamnejšie európske vedecké úsilie, ktorým sa zmení život občanov,“ vyhlásil na včerajšej tlačovej konferencii v Bruseli eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas.

Pracovný program Horizontu 2020 má byť veľmi flexibilný. Zástupcovia Európskej komisie poukázali na to, že rámcový program na podporu vedy a výskumu pokryje takmer 600 tém. Únia podporí modernizáciu viacerých odvetví, rozvoj internetu vecí, obehové hospodárstvo či trvalo udržateľnú ekonomiku.

V rozpočte takmer 16 miliárd eur sa našlo miesto aj pre nanajvýš aktuálne výzvy súčasnosti. 8 miliónov eur pošle Komisia na výskum bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ, 27 miliónov eur na nové technológie pre boj proti zločinu a terorizmu. 15 miliónov eur bude skúmať pôvod a vplyv migračných tokov a 5 miliónov eur podporí skúmanie bakteriálne ochorenie Xylella fastidiosa.

Horizont 2020 bude hľadať súlad s viacerými paralelnými snahami Komisie. Podpora vedy má preto prispieť k zamestnanosti, rastu investícií, jednotnému digitálnemu trhu či k politike v oblasti energetickej únie a zmeny klímy.

Financovia vedy bude adresnejšie. Firmy môžu získať viac vďaka peniazom z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a  Vedecká rada ERC bude mať len v samotnom roku 2016 k dispozícii 1,7 miliardy eur na tisícovku grantov. Hodnotiace mechanizmy Horizontu 2020 navyše využije aj tento týždeň ohlásená známka excelentnosti. [EurActiv.sk, 13. 10. 2015]

Pracovný program má byť výsledkom rozsiahlej konzultácie so všetkými zainteresovanými aktérmi, všetky výzvy a dokumenty viažuce sa k Horizontu 2020 sú dostupné na tomto odkaze.