IEA: Budúcnosť praje plynu, obnoviteľným zdrojom a elektromobilom

obnoviteľné zdroje, elektromobily

Slnečné elektrárne nahradia uhoľné. FOTO-TASR

Celosvetový počet elektromobilov vzrastie z 1,3 milióna v roku 2015 na 30 miliónov v roku 2025. V roku 2040 ich má byť až 150 miliónov.

Tvrdí to World Energy Outlook 2016. Najnovšie vydanie rešpektovanej publikácie o celosvetovej energetike predstavila v stredu 16. novembra Medzinárodná energetická agentúra (IEA).

Pre splnenie klimatických cieľov Parížskej dohody by však muselo po cestách jazdiť v roku 2040 takmer päťkrát viac elektromobilov: až 715 miliónov. IEA prišla s touto správou v čase, keď sa delegáti na COP22 v Marrákeši radia o napĺňaní Parížskej dohody.

Tvrdá cesta k dvom stupňom

Súčasné záväzky krajín v rámci Parížskej dohody podľa IEA nebudú stačiť na dosiahnutie jej cieľa – obmedzenie otepľovania na dva stupne Celzia do roku 2100 v porovnaní s predpriemyselným obdobím.

Svet je podľa agentúry na ceste k otepleniu na úrovni 2,7 stupňa Celzia.

„Cesta k dvom stupňom Celzia je tvrdá,“ konštatuje IEA, „ale možno ju dosiahnuť, ak budú vo všetkých sektoroch zavedené politiky pre ďalšiu podporu nízkouhlíkových technológií a energetickej efektívnosti.“

Medzi ne patrí aj doprava. Vyše 700 miliónov elektromobilov v roku 2040 by znížilo dopyt po rope o viac ako šesť miliónov barelov denne.

Nevyhnutná podpora elektromobilov

Napriek poklesu nákladov na batérie, sú stále nevyhnutné politiky pre podporu elektromobility. Podľa správy sú „kľúčové pre povzbudenie spotrebiteľov, aby uprednostnili elektrické autá pred konvenčnými.“

Marrákešska COP22 sa v stredu stala miestom podpisu deklarácie pre podporu vozidiel na elektrický pohon zo strany ôsmich významných ekonomík.

Zástupcovia Kanady, Číny, Francúzska Japonska, Nórska, Švédska a Spojeného kráľovstva sa v Government Fleet Declaration zaviazali zvýšiť podiel nízkoemisných vozidiel, ktoré využíva štát.

Ostatné krajiny vyzvali, aby sa pripojili.

Víťazi: plyn, veterná a solárna energia

Budúcnosť praje okrem elektromobilov aj zemnému plynu a obnoviteľným zdrojom energie, tvrdí World Energy Outlook 2016.

„Vidíme jasných víťazov v najbližších 25 rokoch,“ uviedol riaditeľ IEA Fatih Birol. „Zemný plyn, ale najmä veterná a solárna energia, ktoré nahradia šampióna prechádzajúcich 25 rokov, uhlie,“ pokračoval Birol. Plyn bude podľa IEA rásť na úkor uhlia a ropy.

S tým prichádza nové vnímanie energetickej bezpečnosti. Rizikovou sa stáva opäť ropa, menej rizikovým plyn.

IEA predpovedá problémy s dodávkou ropy, ak sa nezvýšia investície do infraštruktúry. Čo sa týka plynu, skvapalnený zemný plyn (LNG) zase znižuje riziko prerušenia dodávok.

Kolísavé ceny, nestabilné siete

Agentúra konštatuje, že „éra fosílnych palív sa ešte zďaleka nekončí.“ Svet však čaká obdobie silnejšej kolísavosti cien.

IEA upiera svoju pozornosť na bezpečnú prevádzku elektrických sietí. Rastúci podiel variabilných obnoviteľných zdrojov z vetra a slnka vytvára nevídaný tlak na prenosové a distribučné siete.

Agentúra si však všíma aj iné sektory, v ktorých možno znižovať emisie.

„Obnoviteľné zdroje urobia obrovský krok vpred v nasledujúcich desaťročiach, ale ich pokrok zostáva do veľkej miery obmedzený na výrobu elektriny,“ vysvetľuje šéf IEA. „Ďalšou métou pre príbeh obnoviteľných zdrojov je rozšírenie ich využívania v sektoroch priemyslu, budov a dopravy, kde existuje obrovský potenciál pre rast,“ dodáva Birol.