Imigrantov potrebujeme. Chceme ich?

Krátka správa

Na včerajšej konferencii Vízia Európy vo svetle zajtrajška zopakoval komisár Špidla plán, ktorým chce Komisia riešiť problém nedostatku pracovnej sily – riadenou migráciou z mimoeurópskych krajín. Slovenský premiér Robert Fico s ním súhlasí a pripomína, že imigrantov žiadajú sami zamestnávatelia.

Podľa Európskej komisie je v EÚ približne tri milióny neobsadených pracovných miest. Počet Európanov v produktívnom veku pritom čoskoro začne klesať, viaceré krajiny EÚ už takémuto problému čelia. Komisár pre zamestnanosť a sociálne veci Vladimír Špidla a komisár pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini navrhujú, aby sme sa učili od USA – pomocou takzvaných zelených kariet riadili migráciu a pracovníkmi z nečlenských krajín zapĺňali diery na svojich trhoch práce.

Nie je nová myšlienka ani v európskych pomeroch. Viaceré západoeurópske krajiny rekonštruovali svoje hospodárstvo po druhej svetovej vojne aj vďaka lacnej pracovnej sile zo zahraničia – v Nemecku a Rakúsku to boli napríklad Turci a Kurdi, vo Francúzsku prisťahovalci zo Severnej Afriky. Ochotu EÚ prijímať ďalších migrantov však zabrzdili problémy s nezamestnanosťou, integráciou aj pocit ohrozenia z terorizmu.

Podľa Komisie si však dnes Európa nemôže vyberať – ak chce ekonomicky konkurovať a rásť, potrebuje pracovnú silu zo zahraničia. „Otázka nestojí či migrácia áno, alebo nie, ale akým spôsobom bude politika migrácie vytvorená a či bude zvládnutá“, povedal na konferencii komisár Špidla. Viaceré európske krajiny už vytvorenie „modrých kariet“ (európska obdoba americkej „zelenej karty“) avizovali – medzi nimi aj susedné Česko.

Podľa návrhu, ktorý má byť predstavený budúci týždeň budú mať nositelia modrých kariet právo pracovať na území členskej krajiny dva roky, s možným predĺžením.

Na Slovensku má chýbať viac ako 20 000 pracovníkov, predovšetkým v rýchlo sa rozvíjajúcich sektoroch, ako je automobilový priemysel. Problémom nie je nedostatok ľudí – Slovensko má najvyššiu mieru nezamestnanosti v EÚ – ale nedostatok určitých kvalifikácií. Premiér Fico s možnosťou zaplniť tieto diery na trhu práce riadenou migráciou súhlasí.

Proti sa ozval bývalý minister vnútra Vladimír Palko. Podľa neho je omylom riešiť demografickú krízu dovozom ľudí z mimoeurópskeho priestoru. Hoci nenamieta proti relatívne malej migrácii, obáva sa „miliónov prisťahovalcov“, z ktorých väčšina by mohla prísť z moslimských krajín. Argumentuje skúsenosťami zo západnej Európy „že ani deti a vnuci moslimských emigrantov sa nedokážu do spoločnosti integrovať, pociťujú nepriateľstvo k hostiteľskej krajine“. Riešením by podľa neho mala byť podpora pôrodnosti. Komisár Špidla považuje takéto myšlienky skôr za výsledok predsudkov.