Informačné a komunikačné technológie: najdynamickejší sektor v EÚ

Krátka správa

V roku 2006 rástol sektor softvéru a IT služieb o 5,9%. Celý sektor informačných a komunikačných služieb priamo a nepriamo tvoril polovicu celkového hospodárskeho rastu EÚ v 2006.

Každoročne zverejňované správa Komisie i2010 sa pozerá aj na niekoľko špičkových technológií v jednotlivých krajinách a hodnotí silné a slabé stránky európskeho IKT priemyslu:

  • Penetrácia širokopásmového internetu: za prvých desať mesiacov minulého roka bolo v EÚ položených viac ako 20 miliónov širokopásmových liniek. Dánsko, Holandsko, Fínsko, Švédsko, Británia a Belgicko majú dnes hlbšiu penetráciu širokopásmového internetu než USA či Japonsko.
  • Využívanie IKT v školách: najlepší výsledok dosiahlo Dánsko.
  • e-zručnosti: na čele je Británia a Švédsko.
  • IKT výskum: najlepšie je na tom Fínsko (pri porovnávaní podielu IKT výskumu na celkových výdavkoch podnikov na R&D).
  • Verejné miesta s prístupom na internet: Najvyšší počet má Fínsko.
  • Penetrácia treťou generáciou (3G) mobilných sietí: najvyššia je v Taliansku.
  • Digitálna televízia: vedie Británia.
  • Vysokorýchlostné optické siete: vedie Taliansko.

Rast zabezpečujú najmä spoločnosti, ktoré konečne naskočili na „širokopásmový trend“ a pre svoje podnikateľské procesy využívajú vo omnoho širšej miere sofistikovanejšie IT riešenia.

Ak sa však pozrieme na vplyv IKT na iné sektory, situácia je menej pozitívna. Správa tvrdí, že „konvergenciu v súčasnosti vedú spotrebitelia“. Na strane podnikateľov konštatuje: „Nedávny nárast softvérového trhu naznačuje, že aj podniky sa prispôsobujú novým, vyspelejším eBusiness riešeniam, čo ich pripraví na to, aby dokázali benefitovať z konvergencie. No preberanie IKT podnikateľským sektorom je stále obmedzené, najmä vo veľkých podnikoch.“