Informatizácia: Pochybnosti o miliardách z EÚ

Ištván, informatizácia

  • Informatizácia spoločnosti a rozširovanie internetu sa stáva pevnou súčasťou predvolebného folklóru na Slovensku. Možno je to tak aj inde v Európe, ale u nás po ukončení kampane nastáva hlboké ticho, ktoré prerušia až ďalšie blížiace sa voľby. Tak to bolo v roku 1998, v roku 2002 i teraz. Po sľuboch však nenasledovali činy, alebo len veľmi symbolické. Deklarovaná priorita sa stáva skutočnou, ak sa na ňu vyčlenené peniaze. Vravíte, že vláda to neurobila, nedá sa to teda vyriešiť z európskych fondov?

Európska únia aj pre plánovacie obdobie 2007-2013 považuje budovanie informačnej spoločnosti za prioritné. V štrukturálnych fondoch na to budú obrovské finančné prostriedky. Podľa súčasného návrhu je priamo pre ministerstvo dopravy ako držiteľa štátnych kompetencií v oblasti informatizácie predbežne vyčlenených 400 miliónov eur. Podľa mojich prepočtov cez iné rezorty (školstvo, podnikanie, zdravotníctvo) je vyčlenených na informatizáciu zhruba ďalších 400 miliónov.

  • To sú ohromujúce sumy, veď v korunách ide o desiatky miliárd!

Vnímam tu však dva zásadné problémy. Prvý je v tom, či investovanie týchto prostriedkov bude naplánované rozumne, s jasnými očakávanými výsledkami pre celú spoločnosť a či vláda dokáže vhodne skĺbiť programy, teda míňanie peňazí v jednotlivých rezortoch. Aby sa aktivity zbytočne neopakovali, ale aby na seba nadväzovali. Druhý problém je, či sú ministerstvá pripravené manažovať takéto programy. To znamená včas a kvalitne pripraviť výzvy pre žiadateľov o dotácie, zvládnuť hodnotiaci proces, všetky administratívne úkony, odborne posúdiť predložené projekty a nerobiť toto všetko na poslednú chvíľu, len aby sa peniaze nejako minuli.

  • Veď predsa majú nejaké skúsenosti s eurofondami od roku 2003.

Lenže v operačnom programe Základná infraštruktúra bolo „mizerných“ 14 miliónov eur na informatizáciu vo verejnom sektore. Okrem toho tu boli nejaké peniaze z Európskeho sociálneho fondu a z operačného programu priemysel a služby. Už len fakt, že ani presne nevieme povedať, koľko peňazí dokopy na informatizáciu išlo svedčí o chýbajúcej koordinácii. Nehovoriac o tom, že výzvy na predkladanie projektov boli zverejnené neskoro, boli chaotické a všetko sa stihol až na poslednú chvíľu. Viete, oficiálne sa nové rozpočtové obdobie začína budúci rok, ale obávam sa, aby sa Slovensko nerozhýbalo až o dva-tri roky neskôr. Nemôžeme si to dovoliť. Terajšia vláda to podcenila, preto je dôležité, aby budúca vláda na bola pripravená. O informatizácii každý hovorí ako o priorite, ale malo by sa to – pokiaľ ide o eurofondy – prejaviť napríklad v tom, že sa pre ňu vytvorí samostatný operačný program a ministerstvo dopravy bude pre informatizáciu riadiacim orgánom aj vo vzťahu k ministerstvu hospodárstva, školstva a zdravotníctva.

  • Máme tomu rozumieť tak, že doterajšia činnosť ministerstiev nedáva veľkú nádej do budúcnosti?

Doteraz išlo o malé financie, preto to, čo nás čaká bude poriadne veľká porcia. Sú ministerstvá, ktoré budú mať minimálne 100 miliónov eur a dnes majú dvoch-troch ľudí na pár miliónov. Preto sa obávam, že ak budú musieť prijať desiatky nových ľudí, čo nebude jednoduché, ak chceme, aby boli kvalitní, ovplyvní to administrovanie programov. Bol by som veľmi rád, keby prvé výzvy na predkladanie projektov boli zverejnené v roku 2007 a nie až v roku 2009. Preto aj odborná komunita musí „tlačiť“ na zodpovedných politikov, aby sa tomu venovali tak, ako treba. Akurát v týchto dňoch píšeme list vládnym predstaviteľom, aby to nepodceňovali.

  • Hrozí teda, že bude viac peňazí než doteraz, ale nedokážeme ich efektívne využiť?

Asi ich dokážeme využiť, ale otázka je koľko rokov na to budeme čakať a to je zásadná otázka, keďže sme v takmer všetkých porovnaniach posledný. Tiež je dôležité, ako efektívne ich využijeme, či dokážeme skĺbiť informatizáciu v rôznych rezortoch. A je veľmi potrebné, aby prijímatelia pomoci i odborná verejnosť mala o tom všetkom viac informácií, preto PPP organizujú semináre a podujatia, na ktorých sa všetci môžu o tom, čo sa plánuje a zodpovedne sa na to pripraviť.

  • To, čo hovoríme sa dotýka aj samosprávy. Komunikuje s ňou štátna správa dostatočne?

ZMOS a ÚMOS dokonca majú niekoľko projektov schválených, a ich realizácia bude dôležitým pokrokom v informatizácii verejnej správy, lebo dnes samospráva už vykonáva obrovské množstvo úloh vo vzťahu k občanom a podnikateľom. Tak to bude i v budúcnosti, samosprávy budú môcť získať ešte viac peňazí a myslím si, že záujem o komunikáciu a spoluprácu tu je.

  • V súvislosti so samosprávami a internetom sa hovorí o budovaní metropolitných optických sietí. Prinesú občanom lacný vysokorýchlostný internet?

Budovanie týchto sietí bude určite výrazným príspevkom k poskytovaniu moderných služieb verejnej správy. Nesúvisí to len s tým, že občania získajú prístup k rýchlemu kvalitnému a bezpečnému internetu, ale aj organizácie verejnej správy budú mať takéto pripojenie a umožní im to poskytovať služby, na ktoré dnes nemajú dobré technické a technologické vybavenie. Ide o služby, ktoré sú vo svete bežné. Siete poskytnú to, čo dnes neposkytuje žiadny telekomunikačný operátor na Slovensku a súkromné firmy ich ani nebudú budovať, kde sa im to komerčne neoplatí. Preto EÚ podporuje budovanie týchto sietí v komerčne nezaujímavých, zaostalých regiónoch, čo je skoro celé Slovensko.