Inováciám v Európe chýba „kreatívna deštrukcia“

V správe, nazvanej Inovácie: Ako môže Európa vzlietnuť, sa viacerí akademici vyjadrili k prístupu Európy k politike inovácií a zároveň uviedli niekoľko nápadov ako zlepšiť súčasnú situáciu.

Autori správy sa vo veľkom zhodli, že inovácie nie sú to isté ako výskum a vývoj. Akademik a stĺpčekár John Kay ako dôkaz udáva skutočnosť, že viaceré inovatívne spoločnosti, ako napríklad nízkonákladové aerolinky nemajú vôbec rozpočet na výskum a vývoj, no napriek tomu inovujú. Zároveň, k inováciám neprispievajú len vedci a výskumníci, ale samotní spotrebitelia, či podnikatelia.

Oslovení odborníci však v správe tvrdia, že Európe vo všeobecnosti chýba „kreatívna deštrukcia“- teda proces, ktorý si vyžaduje zahodenie starých nápadov a ideológií a vytvorenie tak základu pre inovácie. Politici však podľa nich často krát napriek deklarovanej podpore inováciám jednajú v tejto oblasti nedostatočne. Už viac ako 20 rokov je tak podľa akademikov rast produktivity v EÚ „nesmierne slabý“, a to nielen v porovnaní s minulosťou, ale aj so Spojenými štátmi.

Ako uvádza správa, problémom môže byť zúžené myslenie politikov v tejto oblasti. Ich sľuby tak majú len malý dopad na inovácie a rast produktivity. Inovácie sú totiž podľa akademikov „zmätočnejší a deštruktívnejší proces ako sa chápe vo všeobecnosti. Majú v sebe potenciál vyššieho životného štandardu, ale často na úkor existujúcich pracovných miest, živobytia, vytvorených inštitúcií a hospodárskej stability.“

Inými slovami, politici len neradi vidia úbytok pracovných miest a tak radšej podľa správy stavia na priemysel ako na zvyšovanie konkurencieschopnosti a radšej podporujú rozširovanie už existujúcich technológií ako výskum a vývoj.

Editor správy Philip White preto v úvode hovorí: „Tvorcovia politík, a to najmä v Európe, chcú mať hneď koláč a zjesť si ho: chcú inovácie, ale bez sprievodných porúch v hospodárstve a sociálnych trhlín.“

Neexistujúca definícia

Správa tiež tvrdí, že problémom je aj nejednoznačnosť základnej definície pojmu inovácie, a to aj napriek tomu, že ide o kľúčovú oblasť stratégie Európa 2020, ktorá má EÚ v priebehu nasledujúcich desiatich rokov zabezpečiť hospodársky rast a zvýšenú zamestnanosť. Ako príklad sa v správe uvádzajú inovácie spojené s internetom, ktoré sú často neproduktívne v zmysle, že sa im nedarí generovať veľký príjem.

Podľa akademikov vedia byť inovácie tiež nebezpečné. Tvrdia totiž, že to bola práve vysoká úroveň inovácií v rámci finančného sektora, ktorá položila základy pre zložité transakcie, ktoré stoja za finančou krízou.