Inovácie hrajú kľúčovú rolu v budúcnosti energetiky

Minulý týždeň sa v budove Európskeho parlamentu v Bruseli uskutočnil workshop neziskovej nadácie Enel na tému perspektívy výskumu a inovácií v energetike do roku 2020. Generálny riaditeľ skupiny Enel Fulvio Conti zdôraznil význam inovácií v sektore energetiky a investícií do výskumu a vývoja v snahe udržať si konkurencieschopnosť na globálnom trhu a zároveň zaistiť udržateľný a stabilný rast. Prostredníctvom inovácií bude podľa neho možné uspokojiť rastúci dopyt po primárnej energii, ktorá by sa mala poskytovať k prírode šetrným spôsobom.

„Množstvo energie potrebnej na podporu rozvoja v nasledujúcich pár dekádach sa musí vyrábať environmentálne a ekonomicky udržateľným spôsobom,“ uviedol Conti. „Výskum a inovácie budú hrať ústrednú rolu v zaistení toho, že sa tak stane.“

Spoločnosť usporiadala workshop v spolupráci s europoslankyňou Amaliou Sartori (Európska ľudová strana), ktorá je predsedníčka výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku. Sartori podčiarkla dôležitosť energetickej efektívnosti i spoločnej energetickej politiky v Európskej únii. Vyzdvihla úlohu energie pri podpore dlhodobých inovácií, ktoré dokážu priniesť v budúcnosti skutočné zmeny, ako napr. inteligentné siete a mestá, elektrické vozidlá a vo všeobecnosti udržateľnejšia mobilita.

Líderstvo EÚ vyžaduje kolektívne riešenia

Ambiciózne ciele stanovené v stratégii Európa 2020 či Energetickej cestovnej mape je podľa komisárky pre výskum, inovácie a vedu Màire Geoghegan-Quinn „možné splniť len technologickým posunom v našom súčasnom energetickom systéme“.

„Aby sme si udržali naše technologické líderstvo, musíme túto výzvu riešiť kolektívne, na úrovni EÚ. Potrebujeme v celej EÚ rozvinúť dodávateľské reťazce od materiálov po komponenty, technológie, systémové riešenia a služby koncovým užívateľom,“ dodala.

Poukázala na významnú rolu spoločnosti Enel pri tvorbe inteligentnej a interaktívnej elektrizačnej siete i veľkých inováciách v systéme elektriny v Európe. „Enel je kľúčovým hnacím mechanizmom tejto iniciatívy,“ uviedla komisárka v súvislosti s účasťou spoločnosti na iniciatíve pre Európsku sieť elektriny v rámci Plánu pre strategické energetické technológie (SET Plan).

Spoločnosť je jedným z hlavných partnerov najväčšieho projektu inteligentných sietí GRID4EU financovaného zo 7. rámcového programu EÚ (FP7). Európska komisia naň poskytla príspevok 25 miliónov eur. Enel sa tiež zapojil do nového projektu FP7 – iGREENGrid, ktorý sa spustil vo februári tohto roka s celkovým rozpočtom 6,7 miliónov eur.

Taliansky minister pre vzdelávanie a výskum Francesco Profumo potvrdil význam financovania projektov výskumu a inovácií zo strany EÚ. Vysvetlil, že v budúcnosti bude najmä v oblastiach ako sú inteligentné siete či prepojenie dát a energií kľúčová práve cezhraničná expertíza, napr. pri kombinácii informatiky, inžinierstva a ekonómie.

Energia pre výskum

Alessandro Costa, riaditeľ Centra pre štúdie Nadácie Enel, predstavil jej ciele a projekty, najmä v súvislosti s agendou európskeho programu Horizont 2020 a projektmi medzinárodnej spolupráce s prestížnymi univerzitami ako Harvard, MIT, Cambridge či LSE.

Poukázal na spoločnú iniciatívu Energetické zmeny v mestách, na ktorej nadácia spolupracuje s Európskym inštitútom pre komparatívny urbánny výskum pri Erasmus univerzite v Rotterdame. V rámci projektu sa študuje obmedzený počet ilustračných realít z miest vo vyspelých i rozvíjajúcich sa ekonomikách, úloha miest v energetických prechodoch, pričom dôraz sa kladie na stranu užívateľa/spotrebiteľa a ich meniaci sa životný štýl.

Nadácia Enel sa tiež zapojila do projektu Megacities. Na základe skúmania 15 veľkomiest sa analyzuje úloha energetických spoločností v mestskom prostredí budúcnosti.

„Viac než kedykoľvek predtým musíme maximalizovať dopad vzácnych verejných a súkromných finančných zdrojov,“ poznamenala eurokomisárka Geoghegan-Quinn. „Vieme, že zainteresované subjekty zo sveta priemyslu, výskumu a inovácií na nás hľadia. Našou prácou je uľahčiť ich prácu, vytvorením politického rámca a lepších nástrojov na dosiahnutie dekarbonizovaného hospodárstva za súčasného udržania európskeho priemyslu na čele globálneho vývoja.“