Inovačné štatistiky Slovenska držia doktorandi a high-tech

Slovensko patrí k miernym novátorom s podpriemernou inovačnou výkonnosťou. Vo väčšine ukazovateľov dosahuje podpriemerné výsledky. Najlepšie výsledky dosahuje v počte nových doktorantov a v exporte high-tech produktov. Najvyšší nárast v porovnaní s minulým rokom na Slovesnko zaznamenal ukazovateľ európskych ochranných známok, ktoré označním chránia špecifickú povahu tovaru alebo služby. Naopak, Slovensko prudko pokleslo v ukazovateli výdavkov na inovácie a v licenčných a patentových príjmoch zo zahraničia.

Ukazuje sa, že kľúčovú rolu zohráva podnikateľská činnosť a spolupráca súkromného a verejného sektora. Najlepšiu inovačnú výkonnosť dosahujú Švédsko, Dánsko, Nemecko a Fínsko. Vo všetkých týchto štátoch sa dostatočne investuje do výskumu a vývoja, čo platí aj pre firmy.

Najlepší novátor v EÚ – Švédsko – dominuje v troch z ôsmich oblastí inovácie: ľudské zdroje, financie a podpora a firemné investície, pričom v dvoch oblastiach inovácie dosahuje najlepšie výsledky Nemecko a Dánsko. Vrcholoví európski novátori sú veľmi úspešní aj v komercionalizácii svojich technologických poznatkov.

Tabuľka výsledkov inovácie v Únii za rok 2011 rozdeľuje členské štáty do štyroch skupín:

  • Najlepší novátori: Švédsko, Dánsko, Nemecko a Fínsko.
  • Úspešní novátori: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo vykazujú výkonnosť blížiacu sa priemeru EÚ-27.
  • Mierni novátori: výkonnosť Českej republiky, Grécka, Maďarska, Malty, Poľska, Portugalska, Slovenska, Španielska a Talianska sa nachádza pod priemerom EÚ-27.
  • Slabší novátori: výkonnosť Bulharska, Litvy, Lotyšska a Rumunska sa nachádza výrazne pod priemerom EÚ-27.

Celkovo sa však rast inovačnej výkonnosti spomaľuje a EÚ sa nedokáže priblížiť k svetovým veľmociam v inováciách, ktorými sú USA, Japonsko a Južná Kórea. Na druhej strane si stále drží značný náskok pred krajinami BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) a južnou Afrikou, aj keď Čína si svoju inovačnú výkonnosť zlepšuje a postupne sa približuje.

Únia podobne ako pred rokom najviac zaostáva v kategórii „firemné činnosti“ v oblasti spoločnej publikačnej činnosti verejného a súkromného sektora, vo výdavkoch podnikov na výskum a vývoj a v porovnaní s USA aj v oblasti špičkových a atraktívnych výskumných systémov.

Pozície

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Tohtoročné výsledky vysielajú jasný signál, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na podporu inovácie. Ak chceme zmazať rozdiel medzi nami a našimi hlavnými hospodárskymi partnermi a prekonať súčasnú krízu, musíme sústrediť všetku pozornosť na inováciu. Spolieham sa najmä na podniky, keďže už dokázali, že v oblasti inovácie sú práve ony kľúčom k úspechu. Ale úspešné novozaložené podniky v iných častiach sveta ukazujú, že sú ešte oblasti, kde sa Európa stále má čo učiť.“

„Potrebujeme vyvážené národné výskumné a inovačné systémy, ktoré vytvoria prostredie naklonené inováciám v podnikaní. Tabuľka výsledkov taktiež poukazuje na náskok, aký majú USA v oblasti špičkového výskumu. Naliehavo potrebujeme Európsky výskumný priestor, kde by dochádzalo ku zdravej konkurencii, dosahovali sa špičkové výsledky a ktorý by priťahoval a udržal si najlepšie talenty z celého sveta,“ uviedla Máire Geoghegan-Quinn, komisárka pre výskum, inovácie a vedu.