Inovačná stratégia EÚ sa odkladá na jeseň

zdroj: Európska komisia

Dokument v súčasnosti navrhuje komisárka pre inovácie Máire Geoghegan-Quinn a komisár pre priemysel Antonio Tajani. Jeho cieľom je výrazné zvýšenie prostriedkov do inovácií a ich širšie presadenie.

Tajani jasne poprel dohady, že šesťmesačné omeškanie zverejnenia plánu je výsledkom rozdielov medzi jeho riaditeľstvom a riaditeľstvom Komisie, ktoré pracuje pod vedením Geoghegan-Quinn.

Eurokomisár Tajani členom Parlamentu počas híringu povedal, že k zverejneniu plánu dôjde pred letom, no včera sa vyjadril, že sa tak stane až pred koncom roka 2010.

„Pracujeme spolu v dokonalej súhre a ambiciózny inovačný plán predstavíme do konca roka,“ povedal a dodal, že „k inováciám v podnikaní zaujmeme čo najširší postoj, aký sa len dá“. Tajani chce zároveň navrhnúť novú generáciu finančných produktov vytvorených tak, aby sa financie dostali k inovatívnym malým podnikom.

„Inovácie sú oveľa širším konceptom ako výskum a vývoj,“ povedal.

Geoghegan-Quinn tiež podčiarkla, že medzi ňou a Tajanim panujú dobré vzťahy.

Obaja komisári prezentovali svoje názory pri príležitosti odhalenia výročnej výsledkovej tabule, ktorá zoraďuje členské štáty podľa ich výkonnosti v oblasti inovácií.

Najnovšie dáta pochádzajúce ešte z roku 2008 ukazujú rastúce zlepšenie vo väčšine členských štátov, no zároveň odhaľujú, že ekonomická kríza pozastavila pokrok a narušila snahy EÚ vyrovnať sa v tejto oblasti Spojeným štátom.

Ako v minulých rokoch, aj teraz boli „inovačnými lídrami“ Dánsko, Fínsko, Nemecko, Švédsko a Veľká Británia. Na konci rebríčku sa tradične ocitli Bulharsko, Lotyšsko a Rumunsko.

Geoghegan-Quinn povedala, že Európska únia si stále udržiava silný náskok pred rozvíjajúcimi sa ekonomikami, známymi pod skratkou BRIC- Brazíliou, Ruskom, Indiou a Čínou. Uznala však, že Čína by mohla túto medzeru prekonať do konca ďalšieho desaťročia.

Obaja komisári opätovne vyjadrili podporu cieľu vyčleniť tri percentá HDP na výskum a vývoj v jednotlivých členských štátov. Ten sa stal predmetom kontroverznosti a včera ho ministri financií zamietli s tým, že úspech by sa mal merať viac prostriedkami orientovanými na konečný výstup a nie fixnými výdavkami.

Eurokomisárka však povedala, že „nie je náhodou“, že krajiny na vrchole rebríčka v pokroku a zavádzaní inovácií sú práve tie, ktoré tento cieľ spĺňajú alebo sú tomu blízko.

Geoghegan-Quinn tiež uznala, že pre ministrov financií môže byť lákavé znížiť investície do výskumu a vývoja v snahe dostať pod kontrolu fiškálny deficit, ale dodala: „Nič nenapraví verejné financie v strednodobom období lepšie ako silný rast, a výskum a inovácie sú kľúčom k dosiahnutiu rastu, aký potrebujeme.“