Inovačným firmám v Británii vláda ponúkla 20 miliónov eur

Ministerstvo pre energetiku a klimatickú zmenu (DECC) uviedlo, že Podnikateľský fond vo výške 16 miliónov libier (€20 mil.) má byť „hotovostnou injekciou“ pre nízkouhlíkové technológie.

„Nízkouhlíkové inovácie sú životne dôležité pre rast našej zelenej ekonomiky. Táto investícia pomôže podnikateľom s novými myšlienkami dostať dizajn z tabule do našich domovov a firiem, pomôže znížiť uhlík a podnieti rast v tejto vzrušujúcej časti trhu,“ uviedol minister Greg Barker.

Už teraz môžu podnikatelia žiadať prostriedky určené na technológie energetickej efektívnosti, ktorých celkový objem je 12 miliónov eur. Medzi podporenými opatreniami budú riešenia výstavby kontrolných systémov, vyspelých systémov osvetlenia a technológie vykurovania a chladenia. Približne 7,5 milióna eur z prvej fázy pôjde na oblasť výroby elektriny a technológie uskladnenia energie ako sú palivové články, kotly na biomasu a tepelné pumpy.

Ďalšie prostriedky sa uvoľnia začiatkom roku 2013 a dočerpajú sa prostriedky z celkového 44 miliónového balíka. Ministerstvo sa prostriedky vo fonde rozhodlo uvoľňovať v dvoch fázach, aby mohla priebežne hodnotiť dopyt po tomto druhu financovania a otestovať fungovanie schémy.

Primárnou cieľovou skupinou pre získanie peňazí sú malé a stredné podniky, ale žiadosti môžu podávať aj individuálni záujemcovia. Suma pridelená na jeden projekt môže dosiahnuť až 1 milión libier (€1,26 mil.).

Pri výbere projektov, ktoré DECC podporí sa bude riadiť príspevkom k naplneniu vládnych cieľov pre znižovanie emisií do roku 2020 a 2050. Tie si vláda stanovila v roku 2008 na úrovni o 34 % , resp. o 80 % nižšej oproti úrovni v roku 1990. Ministerstvu bude radiť aj panel zložený z investorov, ktorí budú sledovať komerčný potenciál nápadov.

Nízkouhlíkové technológie v malých a stredných podnikoch podporuje aj Európska komisia, napr. prostredníctvom Rámcového programu CIP. V každoročných výzvach sa firmy nielen z členských krajín EÚ delia o granty približne vo výške 35 miliónov eur.  Termín pre prihlášku v aktuálnej výzve končí 6. septembra.

ETS inováciám nepomáha

Zdá sa, že práve malé a stredné podniky predstavujú skutočný inovačný potenciál Európy. Rozvoj nových technológií pre znižovanie emisií uhlíka je aj jedným z cieľov obchodovania s emisiami v Európe (EÚ ETS), ktorého súčasťou sú predovšetkým veľké podniky.

Výskumníci z Grantham inštitútu, ktorý je súčasťou prestížnej univerzity LSE, vo svoje štúdii zistili, že samotná schéma dosiaľ zlyháva pri podpore firiem z hľadiska inovácií. Vypočítali, že medzi firmami, ktoré sú súčasťou schémy a tými, ktoré nie sú, existujú len malé rozdiely v miere patentov pre nízkouhlíkové technológie.

Autori poukázali na to, že súčasné snahy Európskej komisie odložiť časť povoleniek a zvýšiť dôraz na aukcie namiesto ich bezplatného rozdávania podnikom by mohol byť krok správnym smerom.

 

Autori: Raphael Calel, Antoine Dechezleprêtre