Inteligentné počítačové systémy zvyšujú životnú úroveň

zdroj : needpassion.blogspot.com

Počítačové systémy sa však musia neustále prispôsobovať našim aktuálnym potrebám. Preto Európska únia financuje v rámci svojho siedmeho rámcového programu nadnárodný projekt HIPEAC, zameraný na inovatívne počítačové systémy, ktoré uľahčujú život.

Autori projektu predstavili svoje vízie na nedávnej konferencii Architektúra počítačových systémov v Nemecku.

Koordinátor projektu, profesor Koen De Bosschere z Gentskej univerzity v Belgicku, tvrdí, že počítačové systémy môžu uspokojovať potreby a očakávania spoločnosti.  Na projekte HIPEAC pracuje viac ako tisíc výskumníkov z rôznych európskych univerzít a firiem. Ich cieľom je identifikovať a vyhodnotiť problémy, ktorým budú počítačové systémy čeliť v nasledujúcom desaťročí.

„Ak sa majú počítačové systémy stať zdrojom nových a inovatívnych riešení, spoločnosť musí výrazne zdokonaliť ich efektivitu, komplexnosť a spoľahlivosť,“ hovorí De Bosschere.

Konzorcium projektu HIPEAC zdôrazňuje, že medzi najnovšie trendy počítačových systémov patrí nevídaná explózia dát a zvýšený dopyt po spoľahlivosti.

Ďalšou veľkou výzvou je narastajúca priepasť medzi pôvodne navrhovaným výkonom hardvérových zariadení a ich skutočným výkonom, ktorý je nižší kvôli používaniu rôznych doplnkových nástrojov.

Konzorcium identifikovalo sedem konkrétnych výskumných cieľov, ktoré sa vzťahujú na design a využívanie špecializovaných počítačových systémov. V dlhodobom horizonte bude rásť význam nových počítačových paradigiem, ako sú bio-systémy, stochastické programovanie alebo swarm intelligence.

Ak Európa nevyužije potenciál nových počítačových systémov, odrazí sa to aj na jej globálnej konkurencieschopnosti a kvalite života.