Internetový predaj rozdeľuje europoslancov

zdroj: flickr, Ballet Lausanne

Európske združenie na ochranu spotrebiteľa BEUC tento týždeň varovalo, že ak sa podarí prijať spomínanú smernicu v jej súčasnej podobe, pôjde o „nedostačujúcu úroveň“ harmonizácie ochrany spotrebiteľa v rámci EÚ. Navyše to bude podľa združenia predstavovať „premeškanú príležitosť na vytvorenie nevyhnutných pravidiel pre nákupy cez internet“ v oblastiach ako hudba, video, či softvér. Tie podľa BEUC nie sú v navrhovanej legislatíve, ktorá má podporiť digitálnu revolúciu, dostatočne pokryté.

„V súčasnosti v právach spotrebiteľov zastrešujúcich digitálne produkty zýva diera,“ uviedlo združenie a varovalo, že napriek rastúcej popularite digitálneho trhu „Európania dnes neprofitujú z jasných pravidiel, či vhodných prostriedkov nápravy v prípade, že sa niečo stane“. Dodáva: „Žiadali sme EÚ, aby sa do toho vložila a začala proces vytvárania týchto súhrnných a naliehahavo potrebných práv.“

Belgické predsedníctvo však BEUC prekvapilo tým, že pred Vianocami „v podstate zmazalo“ polovicu smernice. Odstránilo napríklad najspornejšie body pri zaisťovaní obchodu. „Bola to ťažká situácia,“ povedala v interview pre EurActiv zástupkyňa generálneho riaditeľa skupiny Ursula Pachl. „Niektoré členské štáty jednoducho nechcú riskovať pokles práv spotrebiteľa vo svojej krajine, zatiaľ čo ostatné nechcú ani minimálnu harmonizáciu.“

V snahe prelomiť ľady sa Belgicko rozhodlo presadiť celkovú harmonizáciu zákonov vo všetkých členských štátoch a práve z tohto dôvodu vyšktrlo v dokumente tie časti, kde bolo podľa nich ťažké dosiahnuť kompromis- vrátane neférových zmluvných podmienok a právnych istôt pre spotrebiteľov v prípade, že obchodník poruší kontrakt.

Členské štáty tento týždeň (24. januára) formálne prijali návrh Belgicka, keď odsúhlasili spoločnú vyjednávaciu pozíciu pri rokovaniach o smernici medzi inštitúciami EÚ.

Oči sa upierajú na Parlament

„Rada sa vzdala kontroverzných záležitostí. Toto by pritom mohla byť posledná šanca na ochranu spotrebiteľa na desaťročia,“ povedala generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens a dodala, že „súčasná príležitosť by nemala byť premárnenáô.

Výbor Parlamentu bude pritom o dokumente hlasovať už budúci týždeň (1. februára). „Budúci týždeň potrebuje Európsky parlament jasne občanom ukázať, že revízia legislatívy v oblasti ochrany práv spotrebiteľa je v ich prospech a nie naopak,“ povedala Goyens. Zároveň uviedla, že „politika ochrany spotrebiteľa je nástrojom na podporu malých a stredných podnikov. Konzumenti však nenakupujú cezhranične. Neveria trhu, boja sa, že nebudú môcť poslať späť produkt a sú tu jazykové bariéry. Neobávajú sa právnej nejednotnosti. Malé a stredné podniky vám povedia, že problémom sú DPH a dodanie, nie právna nejednotnosť.“

Nejednotnosť názorov

Vo výbore, ktorý má o osude smernice hlasovať už budúci týždeň ale tiež nepanuje jednotnosť. „Pravidlá zrušenia objednávky sú kľúčové. Len ak budú pravidlá transparentné a spoločné, budú spotrebitelia cítiť dôveru pri cezhraničnom nakupovaní. To posilní všetkých dodávateľov na vnútornom trhu a vytvorí nové trhové príležitosti, napokon aj prinesie väčší výber, konkurencieschopnosť a dynamiku,“ uviedol nemecký europoslanec Andreas Schwab poverený celým procesom schvaľovania.

Niektorí ďalší poslanci EP ale varovali pred vytváraním predčasných záverov a podčiarkli potrebu odsúhlasiť dohodu, z ktorej majú osoh ako spoločnosti, tak i spotrebitelia. Predseda Výboru pre vnútorný trh a britský europoslanec Malcolm Harbour dodal, že „mnohí členovia výboru sa domnievajú, že táto dôležitá smernica by mala byť radšej posúdená v dvoch čítaniach“. BEUT sa napríklad obáva, že tlak na harmonizáciu pravidiel v snahe vytvoriť pre všetky európske podniky vyrovnané podmienky povedie k menšej ochrane spotrebiteľov v niektorých krajinách, kde v súčasnosti platia striktnejšie národné pravidlá ako tie, ktoré sa uvádzajú v smernici.