Investori nájdu spoločensky zodpovedné firmy ľahšie

Penzijné a podielové fondy investujú miliardy dolárov do spoločností, v ktorých sa preveruje mnoho etických kritérií. Dôvodom sú dôkazy, že takéto spoločnosti sú z dlhodobého hľadiska výnosnejšie.

Až doteraz bolo zverejňovanie informácií nejednotné. Nová legislatíva donúti približne 6000 firiem v EÚ poskytovať informácie na témy ako ľudské práva alebo boj proti korupcii. Oproti pôvodnému návrhu ide o miernejšiu verziu.

„Veľmi nás teší výsledok, myslíme si, že to bude veľký rozdiel,“ hovorí Steve Waygood, zodpovedný za investície z Aviva Investors, správcu fondov  britskej poisťovníckej skupiny, ktorá má pod jeho správou 241 miliárd libier (293 miliárd eur).

„Dohoda prišla skutočne „o päť minút dvanásť“… báli sme sa, že sa neschváli vôbec nič, že veľký kus práce výjde nazmar a vrátime  sa späť o tri-štyri roky,“ dodal Waygood.

Európsky parlament minulý týždeň (15.4.) schválil smernicu o zverejňovaní nefinančných informácií a informácií o diverzite niektorých veľkých spoločností a skupín (the directive on disclosure of non-financial and diversity information). Smernicu musia ešte schváliť členské štáty.

Znamená to, že dotknuté spoločnosti budú musieť zverejňovať údaje o politikách, rizikách týkajúcich sa environmentálnych, sociálnych, zamestnaneckých otázok, rešpektu k ľudským právam, protikorupčných otázok a rôznorodosti vo vedení spoločnosti.

Bude sa to však týkať len niektorých veľkých spoločností, s viac ako 500 zamestnancami. Európska komisia má zoznam týchto spoločností. Pod smernicu spadajú však aj firmy, ktoré na zozname nie sú, ako napríklad banky, poisťovnícke spoločnosti, a iné spoločnosti, ktoré určili členské štáty, kvôli ich aktivitám, veľkosti alebo počtu zamestnancov. Dohromady sa teda týka približne 6000 spoločností v celej EÚ.

Ako má vyzerať zverejňovanie spomínaných informácií v praxi však smernica neurčuje. Firmám ponecháva značnú mieru flexibility. Môžu využívať medzinárodné, európske alebo národné usmernenia, podľa toho, ktoré považujú za najviac vhodné (napríklad UN Global Compact, ISO 26000, alebo nemecký Sustainability Code).

„Začína sa nová etapa v spoločenskej zodpovednosti firiem. Umožní investorom prístup k „materiálne dôležitým“ informáciám, ktoré im pomôžu lepšie zhodnotiť udržateľnosť operácií daných spoločností,“ hovorí Matthew Doyle, riaditeľ Hermes Equity Ownership Services.

Januárová správa Hermes Equity odhalila, že dobre spravované spoločnosti prekonali tie slabšie spravované priemerne o 30 bázických bodov počas uplynulých piatich rokov.

Podľa zastrešujúcej organizácie investičných skupín, Global Sustainable Investment Alliance, celkové globálne environmentálne, sociálne a administratívne (ESG) aktíva v jej správe dosahovali na konci roka 2011 minimálne 13,6 miliárd dolárov. Európa z toho predstavovala 49 %.

„Veríme, že keď z dlhodobého hľadiska robíte správnu vec, tak sa vám to vráti, na reguláciách, poplatkoch, vašej značke, a tak ďalej,“ hovorí Wagood z Aviva Investments.

Historický prelom

Smernica je výsledkom desaťročnej práce záujmových skupín, akademikov, investorov a politikov.

V roku 2006 vznikla Iniciatíva zodpovedného podnikania OSN (PRI), ktorá podporuje udržateľné investovanie. Podpísalo sa pod ňu 1200 vlastníkov aktív, investičných manažérov a poskytovateľov služieb, ktorí spolu spravujú takmer 35 biliónov dolárov po celom svete.

Krajiny ako Francúzsko už od veľkých spoločností určité informácie vyžadujú. Smernica Komisie ale zachádza oveľa ďalej. Uľahčí porovnanie spoločností napríklad medzi Poľskom a Španielskom.

„Táto smernica má historický význam,“ hovorí Francois Passant, výkonný riaditeľ think-tanku Eurosif, ktorý reprezentuje podielových vlastníkov a manažérov, ktorí majú v správe viac ako 1 bilión aktív.

„Environmentálne, sociálne a administratívne záležitosti majú tendenciu sa z dlhodobého hľadiska materializovať. Takže v prípade, ak ste penzijný fond s dlhodobými záväzkami, je pre vás životne dôležité brať do úvahy nefinančné riziká,“ dodáva.

Návrh smernice sa pôvodne týkal 17 000 spoločností. Po sťažnostiach firiem ho zmiernili v rozsahu aj v požiadavkach. Spoločnosti sa musia smernici prispôsobiť, alebo vysvetliť prečo tak nerobia, čo v praxi znamená, že sa môžu vyhnúť zverejneniu údajov, ak majú dobrý dôvod. Pri zverejnení niektorých informácií môžu tiež využiť časový odklad.

„Samozrejme, má to aj svoje slabé stránky. Je to kompromis. Ale pre zverejňovanie nefinančných informácií je to prelom,“ hovorí Passant z Eurosifu. „Ak vysvetlenia vašej firmy nedávajú zmysel, akcionári to môžu spochybniť.“

Aj po mnohých kompromisoch v tejto oblasti, nemecká podnikateľská asociácia (BDI) tvrdí, že smernica nie je potrebná. Podľa BDI, čoraz viac firiem zverejňuje údaje o spoločenskej zodpovednosti aj bez toho, aby museli.

„V posledných rokoch, počet firiem v Nemecku, ktoré zverejňujú každoročné správy o spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti na dobrovoľnej báze stále rastie,“ hovorí Holger Losch, člen výkonnej rady BDI.