Investovanie do čistých technológií kríza ovplyvnila len mierne

Objem rizikového kapitálu, ktorý vlani investovali v Európe, Severnej Amerike, Číne a Indii, dosiahol úroveň 5,6 miliardy USD. Podľa analýzy bolo podpísaných dokopy 557 dohôd, čo je rekord, pokiaľ ide o počet.

Hospodárska kríza však sektor neobišla a celkové rizikové investovanie pokleslo o 33 %. Najmenej trpel sektor čistých technológií, kde prostriedky plynuli takom objeme ako v roku 2007.

Európa je síce oproti USA menej atraktívnejšia pre investorov rizikového kapitálu, no vlani jej globálny podiel dosiahol päťročné maximum – 29 %. Spojené štáty si udržali prvenstvo, no s desaťpercentným medziročným prepadom na 62-percentný podiel.

Sila „zeleného investovania“ je dôvodom pre mierny optimizmus po sklamaní, ktoré nastalo po decembrovej klimatickej konferencii v Kodani.

„Rekordná aktivita investorov, vlád a korporácií v roku 2009 demonštruje, že trh čistých technológií silnie bez ohľadu na to, že nevznikla žiadna právne záväzná dohoda o novom klimatickom režime,“ tvrdí Nicholas Parker z Cleantech Group. „Paralelne so snahou dosiahnuť dohody o znižovaní emisií, vlády ročne míňajú stovky miliárd dolárov na čisté technológie v snahe dosiahnuť hospodársky rast.“

Pre zmenené politické priority je súkromný sektor čoraz náchylnejší k využívaniu možností, ktoré poskytuje zelený sektor, čo sa podpísalo na raste investícií napriek ekonomickému úpadku. Minulý rok sektor zaujal približne štvrtinu celého objemu rizikového kapitálu, pričom predbehol napríklad vývoj softvéru či biotechnológie.

Investori mali najväčší záujem o solárne technológie (20 %), ďalej technológie environmentálnej dopravy a energetickej efektívnosti. Podiel posledných menovaných sa napríklad v Európe minulý rok viac ako zdvojnásobil na 19 %.