Írska vláda začala turné po bankách

Írsko zažíva sériu bankrotov aj životaschopných malých a stredných podnikov (MSP), ktoré situáciu nezvládajú pre oneskorené splácanie faktúr a zamietanie pôžičiek zo strany bánk. Asociácia írskych MSP – ISME – tvrdí, že podniky v súčasnosti na platbu za služby čakajú 73 dní (v prvom štvrťroku 2009 to bolo 68 dní). Podľa štúdie, ktorú asociácia uskutočnila pred rokom, 57 % respondentov z radov MSP hovorilo o predlžovaní doby splatnosti, kým 6 % hlásilo zlepšenie.

„Prístup životaschopných podnikov k bankovým úverom je kľúčovým, pokiaľ chceme, aby náš podnikateľský sektor prežil súčasné hospodárske ťažkosti a pokiaľ chceme, aby mohli ťažiť z nadchádzajúcej medzinárodnej obnovy,“ vyhlásil Billy Kelleher, štátny tajomník rezortu  obchodných a komerčných záležitostí.

Tajomník má v najbližších týždňoch na programe stretnutia s podnikateľskými združeniami, štátnymi agentúrami, reprezentantmi turizmu a bánk. Celkovo prejde osem regiónov.

Írska vláda v rámci opatrení na podporu MSP vytvorila orgán, ktorý monitoruje, kde je zablokovaný úverový tok smerom do podnikov. Premiér Brian Cowen a jeho kabinet okrem toho vytvorili štáb, ktorého úlohou je vyvinúť stratégiu prechodu na „znalostnú ekonomiku“. Skupina zložená z predstaviteľov biznisu a konzultantov bude pracovať na tom, aby sa Írsko stalo medzinárodným centrom inovácií. Súčasťou tímu budú vedúce osobnosti Enterprise Ireland, IDA Ireland, Science Foundation Ireland, zástupcovia rezortu podnikania, vzdelávania a vedy, obchodu a zamestnanosti a financií.

„Kým sa snažíme prekonať najhoršiu globálnu recesiu našej doby, je nevyhnutné postaviť  Írsko na takú pozíciu, aby mohlo čerpať všetky výhody, ktoré prinesie globálna obnova. Musíme myslieť inteligentne, pracovať inteligentne a budovať inteligentne našu budúcnosť,“ tvrdí Cowen.

„Írsko bude v budúcnosti znalostnou, na export orientovanou ekonomikou s vysokou hodnotou. Bude mať niekoľko popredných nadnárodných spoločností z ktorých mnohé budú v rukách Írov. Budú tu tisíce inovatívnych malých a stredných podnikov,“ dodal.

Medzinárodný menový fond minulý týždeň kritizoval Cowenove iniciatívy a vyhlásil, že s hospodárstvom zaobchádza akoby bol minister financií. Napriek tomu schválil opatrenia, ktoré prijíma írska vláda.