Jasná budúcnosť pre európskych podnikateľov

Krátka správa:

Európske spoločnosti majú najvyššiu dôveru v ekonomickú situáciu v Európe za posledných šesť rokov. Tvrdí to každoročný prieskum Združenia európskych obchodných a priemyselných komôr (EUROCHAMBRES), zverejnený 4. decembra 2006.

Správa, ktorá meria náladu medzi podnikateľmi pred začiatkom nového roka, ukazuje, že v Európe podnikatelia veria, že ako export, tak aj domáci predaj sa v roku 2007 zlepšia. To zvýši ich celkový obrat a podporí optimistické očakávania v oblasti investícií a zamestnanosti. Očakávania tvorby pracovných miest sú oproti roku 2006 viac než dvojnásobné.

Napriek tomu však vyhliadky mnohých krajín ostávajú pochmúrne. Maďarskí podnikatelia namaľovali v prieskum obzvlášť neutešený obraz svojej krajiny s negatívnymi očakávaniami obratu a zamestnanosti. Podnikatelia v Grécku, Poľsku a na Slovensku ostávajú tiež pesimistickými.

Na druhej strane v Dánsku, ktorého model flexikurity vytvoril v posledných rokoch veľké množstvo pracovných miest, má najviac optimistické firmy, a v rebríčku ho nasleduje Švédsko, Lotyšsko, Slovinsko a budúci členský štát Bulharsko.

Pierre Simon, prezident EUROCHAMBRES, povedal: „Optimistickí podnikatelia by nemali byť sklamaní!“ Vyzval ministrov krajín EÚ, aby „sa venovali kľúčovým otázkam, ktoré môžu udržať pozitívny trend v Európe“, a to vrátane nasledujúcich opatrení:

  • Zníženie zbytočnej administratívy a implementovaním smernice o službách za účelom uľahčenia podnikania.
  • Investovaním do výskumu, vzdelávania a tréningu, zamestnateľnosti a inovácie, a to najmä u malých a stredných podnikov.
  • Oživením kola rokovaní z Doha v rámci WTO, aby došlo k vyhnutiu sa zvýšenia počtu bilaterálnych obchodných dohôd, ktoré by urobili globálny obchodný systém komplexnejším a nestabilným a narúšali by medzinárodný obchod.