Jednotný európsky patent má medzi firmami vysokú podporu

Jednotný európsky patentový systém by mal ponúknuť jednoduchšie a lacnejšie riešenie pre biznis, ktorý chce chrániť svoje objavy. Nutnosť registrovať patenty v každom členskom štáte EÚ zvlášť bude minulosťou.

Právnická firmy Allen & Overy realizovala prieskum medzi 152 zamestnancami veľkých firiem so sídlom v Európe, ktoré zároveň vlastnia patenty. .

Takmer tri štvrtiny (74%) z opýtaných  si myslí, že nový systém jednotného európskeho patentu by bol pre nich výhodný. Až 91% z toho tvoria telekomunikačné, mediálne a technologické firmy.

„Veľmi nás prekvapila vysoká podpora pre tento nový systém,“ hovorí Nicola Daggová z firmy Allen & Overy, ktorá uskutočnila prieskum.

Objavujú sa však pochybnosti o efektivite a kvalite rozhodovania zatiaľ nevyskúšaného Jednotného patentového súdu (UPC). Obavy sa týkali hlavne toho, že do UPC by sa mohli dostať neskúsení sudcovia, ktorí sa školia pre tieto účely v Budapešti. Na funkciu sudcu do novo vznikajúceho súdu sa zatiaľ prihlásilo 1100 uchádzačov, pričom 130 je vysoko kvalifikovaných a skúsených sudcov.

Kvalita sudcov, ktorí by pôsobili v UPC je veľmi dôležitá, aby sa tieto obavy zmiernili, hovorí Daggová.

Jednotný patentový súd v Európe sa pravdepodobne stane fórom pre riešenie veľkých patentových sporov, tvrdí.  Najväčšie patentové spory, napríklad spor medzi spoločnosťou ako Samsung Electronics a Apple ohľadom smartfónov, alebo spory týkajúce sa liekov, sa tradične riešili v USA. V budúcnosti by sa centrom riešenia takýchto sporov mohla stať Európa.  Aj v prieskume sa zástupcovia veľkých firiem vyjadrili, že by svoje najhodnotnejšie patenty chceli mať pod jednotným európskym systémom.

UPC má sídlo v Paríži a pobočky po celej Európe, čo podľa kritikov môže komplikovať jeho činnosť.

Na druhej strane by mal UPC znížiť náklady súdnych konaní v Európe – podľa Allen & Overy by mali byť päťkrát  nižšie ako v USA. Rozhodnutia by tiež mali ovplyvniť oveľa väčší trh ako v USA – 600 miliónov spotrebiteľov  oproti 300 miliónom v USA.