Jednotný patent blokuje tentokrát Európsky parlament

Diskusia v EP, Zdroj: TASR/AP Photo/Christian Lutz

Dohoda pritom prišla po dlhotrvajúcom spore ohľadom sídla Európskeho patentového súdu. Taliansko a Španielsko taktiež nesúhlasili s tým, aby jedinými oficiálnymi jazykmi vo veciach jednotného patentu boli angličtina, francúzština a nemčina.

Riešením mala byť dohoda v rámci mechanizmu posilnenej spolupráce medzi 25 členskými štátmi (s výnimkou Španielska a Talianska). Sídlo Európskeho patentového súdu sa malo rozdeliť medzi Paríž, Londýn a Berlín. Kým v Paríži by sa nachádzalo hlavné sídlo, v Londýne a Berlíne tematicky špecializované sekcie.

Rada však na summite zároveň navrhla vypustiť tri články (6-8) nariadenia, čím by oslabila postavenie Európskeho súdneho dvoru v patentových otázkach. Táto zmena narazila na odpor Európskeho parlamentu.

„Európsky parlament preto hneď na pondelkovom pléne rozhodol o posunutí tejto témy, podľa legislatívneho postupu,  na opätovnú diskusiu do zodpovedného výboru,“ vysvetľuje slovenský europoslanec a jeden zo spravodajcov návrhu Alajos Mészáros (EPP).

Parlament pôvodne odkladal rozhodovanie, kým sa lídri členských štátov dohodnú na sídle Európskeho patentového súdu. „Situácia sa stáva absurdnou. Unitárny patent prinesie lacnejší a efektívnejší systém patentovania v EÚ, napriek tomu bol projekt mesiace zablokovaný členskými štátmi kvôli relatívne malichernému dôvodu, akým bola otázka sídla,“ hovorí Mészáros.

„Po zasadnutí Rady minulý týždeň nastala nová situácia a dohoda medzi Radou, Komisiou a Parlamentom v prvom čítaní nečakane stroskotala  na  návrhu o zmene v regulácii,“ dodáva. Postup parlamentu povedie k ďalšiemu zdržaniu legislatívneho procesu.

Súdny dvor EÚ rozhodol pred rokom o tom, že vytvorenie Európskeho patentového súdu bez možnosti odvolať sa na Súdny dvor EÚ je porušením európskeho práva.

„Chceme jasné potvrdenie, že tieto tri kľúčové články majú byť vymazané. Ak áno, tak to pôjde rovno pred Európsky súdny dvor,“ vyhlásil predseda výboru EP pre právne veci Klaus-Heiner Lehne (EPP).

Na vynechaní Súdneho dvora z rozhodovania o patentoch mala záujem najmä Veľká Británia, ktorá to odôvodňovala veľkou vyťaženosťou tohto súdu.

Matthew Fell z britskej podnikateľskej asociácie CBI toto rozhodnutie obhajuje „rizikami z účasti nešpecializovaného súdu v rozhodovaní o intelektuálnom vlastníctve.“

Predseda Komisie José Manuela Barosso odôvodňuje zmenu nariadeniu kompromisom. „Išlo o kompromis medzi členskými štátmi, bohužiaľ ten prišiel až za cenu vyškrtnutia dôležitých elementov Spoločenstva z pôvodného návrhu Komisie,“ povedal pred europoslancami.

Ďalší spravodajca návrhu Bernhard Rapkay (S&D) označil krok Rady za „škandalózne porušenie“ procedúr. Výbor parlamentu pre právne veci sa 10. júla stretne so zástupcami Rady a Komisie, aby sa dohodol na ďalšom postupe.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.